Aktörer kan börja logga in i MinSkog.fi med mobilcertifikat eller med nätbankskoder | Skogscentralen

Aktörer kan börja logga in i MinSkog.fi med mobilcertifikat eller med nätbankskoder

I december tar Skogscentralen som pilotförsök i bruk möjligheten att använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter för inloggningen i MinSkog.fi aktörstjänsten. Efter pilotförsöket upphör den nuvarande inloggningen med Katso-koder och aktörerna kan endast logga in med mobilcertifikat eller med personliga nätbankskoder.

För företagen är det bra att förbereda sig inför ändringen och informera användarna av aktörstjänsten om möjligheten att använda inloggning med mobilcertifikat. Mobilcertifikat är en avgiftsfri mobiltjänst för företagsabonnemang. Här finns mer information om mobilcertifikat. 

Tillsvidare behöver du som huvudanvändare inte vidta några åtgärder. Ni kan fortfarande administrera användarnas rättigheter i Katso-tjänsten fram till slutet av 2018. Därefter övergår alla till att använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Vi meddelar separat när inloggningen med Katso-koder upphör och användarna ska börja använda mobilcertifikat och bankkoder.

Många aktörer har önskat en enklare inloggning i MinSkog.fi aktörstjänsten. Därför ville vi göra ett pilotförsök för att pröva på den nya tjänsten Suomi.fi-fullmakter, även om försöksskedet kan medföra utmaningar. Vi hoppas att den förenklade inloggningen ska uppmuntra till en ännu aktivare användning av aktörstjänsten hos företagen.

Kontrollera ditt företags genvägslänk – skapa en ny vid behov

Uppdateringen av e-tjänsten MinSkog.fi och övergången till Suomi.fi-identifieringen gjorde att även funktionen för genvägslänken ändrades. Den gamla länken kanske inte fungerar längre, och ni bör skapa en ny länk.

En företagsbestämd genväg gör det lättare för företaget att få samtycken. Du kan skapa en egen genvägslänk för ditt företag på sidan Ärenden i MinSkog.fi. Genvägslänken är lätt att dela på företagets webbplats och den kan också skickas med e-post till dina kunder när du behöver tillgång till deras skogsdata.

Via genvägslänken loggar din kund in i tjänsten MinSkog.fi och styrs sedan till sidan Ge samtycken, där ditt företag är färdigt ikryssat. En kund som registrerat sina samtycken kan antingen fortsätta att använda tjänsten MinSkog.fi, ge samtycken till andra aktörer eller gå tillbaka till den webbadress du önskar. 

Hur får jag mer skogsdata till mitt förfogande?

En ny aktör som ansluter sig till tjänsten MinSkog.fi ser inga uppgifter om skogsägarnas fastigheter förrän de har gett sitt samtycke. Här kan genvägslänken vara till nytta.  Direktmarknadsföring är också effektivt. Planera ett marknadsföringsbrev där du lägger fram dina kunskaper och dina tjänster, och ber skogsägaren ge sitt samtycke till ditt företag. Ring efter att du skickat brevet och presentera dig personligen. 

Av oss på Skogscentralen kan du köpa kontaktuppgifter, postadress och telefonnummer över önskade områden. För kontaktuppgifterna tar vi en avgift som för närvarande är 150 € + 0,10 € /kontaktuppgift. Avgiften grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral.

Syns ditt företag redan på kartan?

På Skogscentralens webbplats finns en karttjänst var man kan söka skogstjänstföretag och deras kontaktuppgifter. Det här gör det lättare för kunder att hitta företag som tillhandahåller tjänster men också för företagen att hitta varandra och nätverka. Du kan anmäla att ditt företag ska visas på kartan med formuläret som finns här.

Kom ihåg att vår kundtjänst hjälper aktörerna använda tjänsten MinSkog.fi, liksom i andra frågor. Kundtjänsten nås må–fr klockan 8–16 på tfn 029 432 407. E-postadressen är kundtjanst(at)skogscentralen.fi.
 
Vi hoppas att ni inom företaget delar informationen om de nya inloggningssätten till de som använder aktörstjänsten. Nästa vecka kommer alla som har loggat in i aktörstjänsten att informeras separat om saken. 

Ytterligare information:
Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309

MinSkog.fi-aktörtjänstens meddelande 5/2017

.