Brännved | Skogscentralen

Brännved

Mer information

Marko Ämmälä
expert på företagstjänster
tfn 029 432 4714
marko.ammala(at)skogscentralen.fi

I skogen kan man samla in omkullfallna stammar till brännved endast med markägarens tillstånd. Det är bäst att fälla stammar som ska bli till brännved på vintern när virket är som torrast. Överåriga träd som lagrats och torkat över sommaren och vintern är exempel på bra brännved. Fuktigheten i virket har en stor betydelse för hur mycket av den energi som virket innehåller kommer till nytta. Ju torrare ved, desto större värmevärde, dvs. energiinnehåll.

Torr ved är också lätt att tända. Man kan låta ytfuktigheten avdunsta från veden genom att förvara den inomhus ett par dagar innan den ska brännas. Björk är den mest populära brännveden eftersom den har ett bra värmevärde och är estetiskt tilltalande.

 

.