Blogi | Page 2 | Skogscentralen

Blogi

Julkaistu 26.10.2018
kirjoittajalta Yrjö Niskanen
Kemera-sana on lyhenne sanoista ”kestävän metsätalouden rahoituslaki”. Laki tarkoittaa sitä, että metsänomistajilla on mahdollisuus saada valtiolta avustusta metsänhoito- ja metsänparannustöihinsä. Viime vuonna tehtiin 82 529 myönteistä Kemera-tuen käsittelypäätöstä. Tänä vuonna avustustukea on varattu valtion budjetissa 56 miljoonaa euroa. Jokaisen metsänomistajan on hyvä tietää ainakin nämä...
Julkaistu 4.10.2018
kirjoittajalta Jarkko Partanen
Syksyn aikana on käyty kovasti keskustelua metsälain valvonnasta ja Metsäkeskuksen roolista lain valvojana. Keskustelussa on peräänkuulutettu tiukempaa toimintaa ja epäilty, pystyykö Metsäkeskus täyttämään tehtäviään lain valvojana. Me Metsäkeskuksessa teemme jatkuvasti työtä metsälain valvonnan eteen. Näemme asian jälkikäteen tehtävää valvontaa laajemmin metsälain ennakoivana toimeenpanona, jota...
Julkaistu 7.6.2018
kirjoittajalta Sanna Kasurinen
Lapsena metsän rooli ei perheessämme ollut esillä mitenkään erityisesti. Asuimme toki aika syrjässä, oikeastaan ”keskellä metsää”, ja metsässä liikkuminen ja leikkiminen olivat osa arkea. Muistan hyvin myös kesäiset marjaretket perheen kesken. Ajoimme autolla metsän perukoille ja olimme siellä, kunnes vanhempien marja-astiat olivat täynnä. Kannonnokassa, eväsleipää mutustellen, itikoiden...
Julkaistu 16.5.2018
kirjoittajalta Jorma Jyrkilä
Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia ja Suomessa niin perinteinen metsäala sen mukana. Ajantasaisen metsätiedon merkitys kasvaa. Metsäntutkimuslaitos ja nyttemmin Luonnonvarakeskus on valtakunnan tason tiedon osalta planeetan ykkönen. Metsäkeskuksessa olemme keränneet metsätöiden suunnittelun pohjaksi ainutlaatuisen ja kattavan tietovaraston. Tiedämme paremmin muin missään muualla, kuinka paljon ja...
Julkaistu 2.5.2018
kirjoittajalta Mika Nousiainen
Viime syksy ja alkutalvi näyttivät, mikä merkitys on tierungon kuivana pitämisellä metsätien kantavuudessa. Kun vesi seisoo sivuojissa, on varmaa, että tierunko pysyy märkänä, eikä tierungon kantavuus riitä raskaan kaluston vaatimuksille. Näin on käynyt ja näin käy lukemattomilla metsäteillä.
Julkaistu 18.4.2018
kirjoittajalta Veikko Iittainen
Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen ovat paljon esillä. Yksi keino hidastaa ilmastonmuutosta on saada sidottua hiiltä pitkäkestoisesti. Toinen merkittävä keino on saada hiiltä sitovan kasvillisuuden sidontakykyä lisättyä. Metsänomistajana minulla on mahdollisuus omalta osaltani osallistua talkoisiin pitämällä etenkin nuoret metsäni kasvukuntoisina. Nyt on aika tarkistaa, tarvitsevatko...
Julkaistu 28.3.2018
kirjoittajalta Ari Nikkola
Suomen kielen sanoissa on puute, kun puhutaan tiedosta. Meillä sanaa tieto käytetään, kun tarkoitetaan erilaista informaatiota, josta kukaan ei välttämättä saa edes selvää. Tieto tarkoittaa myös tietämystä ja asioiden tuntemista, joka liittyy informaatioon. Esimerkkinä informaatiosta on vaikka tällainen suomenkielinen teksti, merkkijono paperilla. Kun tämä merkkijono näytetään lukutaitoiselle...
Julkaistu 20.12.2017
kirjoittajalta Juho Heikkilä
Olen toiminut kymmenen vuotta metsävaratiedon ja metsien laserinventointien parissa, ja voin olla ylpeä tuloksista: missään muualla maailmassa ei ole vastaavaa julkisin varoin ylläpidettävää metsävaratietokantaa kuin Suomessa. Normaalin talousmetsän hakkuukuviolla, missä on selkeä pääpuulaji, ilmasta kuvattu metsävaratieto on niin tarkkaa, että huolellinen saa olla maastomittauksissa, jotta...
Julkaistu 27.10.2017
kirjoittajalta Markku Remes
Suomen metsien nopea kasvu on yllättänyt jopa metsäntutkijat. Merkittävä osa kasvusta on tullut suometsiin, sillä nyt jo neljännes maamme kokonaispuustosta ja samoin vuotuisesta kasvusta on suometsistä. Turvemaiden nopea kasvu on saatu aikaan pitkäjänteisen ja tutkimustietoon pohjautuvan suometsien hoidon seurauksena.
Julkaistu 17.10.2017
kirjoittajalta Tanja Lepistö
Kartoitin reilun vuoden ajan metsäbioenergia-alan toimijoiden näkemyksiä oman yrityksen ja alan yleisestä kehittämisestä. Kartoitusta tehtiin sekä sähköisellä kyselyllä että kohtaamalla toimijoita henkilökohtaisesti. Näistä yhteensä lähes 200 ihmisen näkemyksistä piirtyi esiin muutamia vallitsevia trendejä.

.