Gå direkt till innehållet

Registering som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten, kommunbilaga

Fyll i den här blanketten när du ansöker om att registrera din organisation som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Välj de kommuner där ditt företag erbjuder tjänster till skogsägare. I MinSkog.fi når du de personer som äger skog eller som bor i de valda kommunerna.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad