Gå direkt till innehållet

Miljöstödsansökan

Du kan söka skogsbrukets miljöstöd när du beaktar den biologiska mångfalden i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen.

Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 §. Stöd beviljas bara till privata skogsägare.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad