Gå direkt till innehållet

Miljöstöd, fullmakt

Fastighetsägarna kan befullmäktiga en person att sköta ärenden som gäller miljöstöd. Med den här blanketten kan du anmäla om att du har fullmakt som andra fastighetsägare har gett dig.

Leveransinformation

Skickan blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad