Avverkningar på grund av storm | Skogscentralen

Avverkningar på grund av storm

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Karttjänsten för avverkningar som beror på stormskador förnyas. Arbetet blir klart våren 2020.

Skogscentralen kartlägger omfattningen av vindskador omedelbart efter att en storm dragit fram för att skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen ska kunna dimensionera åtgärderna rätt och rikta in åtgärderna på de områden där behovet är som störst.

.