Avverkningar på grund av storm

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Skogscentralen kartlägger omfattningen av vindskadorna omedelbart efter att en storm dragit fram för att skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen ska kunna dimensionerna åtgärderna rätt och rikta in åtgärderna på de områden där behovet är som störst.

Uppgifterna på kartan har tagits från anmälningar om användning av skog där en stormskada har angetts som orsak till avverkningen, dvs. förnyelseavverkning på grund av storm eller beståndsvårdande avverkning på grund av storm. Med hjälp av kartan kan man se vilka områden skadorna efter en viss storm har koncentrerats till och var avverkningar kommer att göras.

Klicka på länken nedan för att komma till kartan.

Anmälningar om användning av skog som beror på vindskador