Gå direkt till innehållet

Information och synlighet

Skoglig information och MinSkog.fi

Våra informationsprodukter som bygger på skogsdata finns under rubriken Skogs- och naturinformation. Informationsprodukterna är fritt tillgängliga och avgiftsfria med undantag för utredningar som beställs skilt.

Se: Skogs- och naturinformation

E-tjänsten MinSkog.fi

MinSkog.fi är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer som innehåller skogsdata om privatägda skogar. Företag kan registrera sig som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten och hitta nya kunder och arbetsobjekt.

Se: MinSkog.fi

Kontaktuppgifter till skogsägare

Du kan under vissa förutsättningar begära att få kontaktuppgifter till skogsägare för direktmarknadsföring. Begär kontaktuppgifterna genom att fylla i och sända blanketten Begäran om utlämnande av kontaktuppgifter till Skogscentralen. För överlåtandet av uppgifterna tar vi en grundavgift enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral.

Se:

Mångsidig utbildning

Skogscentralen erbjuder företagskunderna ett mångsidigt utbud av kurser, utbildningar i fält, webbinarier och möjlighet till självständig inlärning på nätet.

Du kan också tipsa om utbildningsrubriker som du anser skulle behövas.

Se: Skogscentralens utbildningar och evenemang