Gå direkt till innehållet

Framtidsrapporter

Skogscentralens företagstjänster ut framtidsrapporter för företagare inom olika områden. Våra framtidsrapporter belyser förändringar i omvärlden och ger bedömningar om vad dessa förändringar innebär för företagsverksamheten. De ger också praktiska tips om hur företagarna kan använda Skogscentralens information i sitt arbete.

Mustat kiikarit kallion päällä

Framtidsrapport I: Skogsenergi

Skogcentralens första framtidsrapport (april 2022) handlar om skogsenergibranschen, där verksamhetsmiljön på våren 2022 präglas av osäkerhet och stora förändringar. 

Den första rapporten i ett nötskal:

• Inhemskt virke är viktigt för försörjningsberedskapen.
• Staten väntas erbjuda fler morötter, och kemera-stödet för hopsamling av klenträd höjs.
• Det finns flera slags stöd att få för vård av unga skogar och hopsamling av klenträd.
• Företagare i skogsbranschen kan av Skogscentralen köpa  kontaktuppgifter till skogsägare för att marknadsföra sitt arbete.
• Skogscentralens kartor visar var det kan finnas koncentrationer av energived att ta till vara.

Om du vill veta mer om ämnet, ladda ner pdf-dokumentet nedanför.

Framtidsrapport II: Naturprodukter

Skogcentralens andra framtidsrapport (juni 2022) är riktad till naturproduktsbranschen. Det finns en exceptionellt stor potential i naturprodukter och mycket intresse för och förväntningar på branschen.

Framtidsrapporten för naturproduktsbranschen i ett nötskal: 

 • Livsmedelsbranschen blir allt mer intresserad av naturprodukter.
 • Tätt samarbete mellan skogs- och naturproduktsbranscherna ger nytta.
 • Efterfrågan på långt förädlade produkter växer.
 • Företagarna behöver arbeta för kompetensen i branschen.
 • Efterfrågan och möjligheter finns för grossistverksamhet.
 • Exportpotentialen för ekologiska naturprodukter är stor.
 • Det lönar sig för företagare att använda naturprodukts- och skogsdata.

Om du vill veta mer om ämnet, ladda ner pdf-dokumentet nedanför.

Framtidsrapport III: Privatvägar och logistik

Det finns cirka 370 000 kilometer privatväg i Finland. Privatvägarna spelar en viktig roll när det gäller att hålla landsbygden livskraftig. Också skogsindustrins råvara börjar sin färd från skogen längs privata vägar.

Grundförbättringar av privatvägar, broprojekt och andra åtgärder för att förbättra infrastrukturen innebär möjligheter för proffsen inom infrastrukturbranschen.

Framtidsrapporten presenterar också Skogscentralens projekt Tiesit, där man arbetar med att aktivera väglagen som förvaltar de privata vägarna, samt kartlägger de privata vägarnas och broarnas skick.

Framtidsrapporten om privatvägar och logistik i ett nötskal:

 • Fungerande infrastruktur möjliggör investeringar i skogsbioekonomi.
 • Väglagen har en nyckelställning i vägunderhållet.
 • Finansieringsstöden behöver förenhetligas.
 • Väg- och brodata ger nya möjligheter.
 • Yrkeskunniga i infrastruktur behövs för att producera vägtjänster.

Om du vill veta mer om ämnet, ladda ner pdf-dokumentet nedanför.

Framtidsrapport IV: såg- och trävarubranschen

Öppen redovisning av träprodukters klimat- och miljöpåverkan, effektiverad produktion, fördjupade kunskaper och utveckling av träprodukternas förädlingsvärde. Det är de kommande årens utmaningar, men också en tillväxtmöjlighet för små och medelstora såg- och trävaruföretag.

Den största delen av såg- och trävaruindustrins produkter går till byggande. Byggprodukters kolavtryck och skärpta koldioxidgränser för byggnader kommer att påverka användningen av produkterna under de kommande åren. Det kommer att finnas efterfrågan på långt förädlade träprodukter med litet kolavtryck.

Förändringarna som väntar ökar behovet av nya kunskaper och utbildning.

Rapporten om såg- och trävaruindustrin i ett nötskal:

 • Långt förädlade träprodukter är framtiden.
 • Vidareförädling av KL-trä ger möjligheter.
 • Satsa på att förbättra produktiviteten.
 • Ägarbyten kan ge tillväxt.
 • Miljövarudeklaration ger fördel i konkurrensen.

Om du vill veta mer om ämnet, ladda ner pdf-dokumentet nedanför.

Mer information