Gå direkt till innehållet

Framtidsrapporter

Under 2022 ger Skogscentralens företagstjänster ut fem framtidsrapporter för företagare inom olika områden. Våra framtidsrapporter belyser förändringar i omvärlden och ger bedömningar om vad dessa förändringar innebär för företagsverksamheten. De ger också praktiska tips om hur företagarna kan använda Skogscentralens information i sitt arbete.

Mustat kiikarit kallion päällä

Framtidsrapport II: Naturprodukter

Skogcentralens andra framtidsrapport (juni 2022) är riktad till naturproduktsbranschen. Det finns en exceptionellt stor potential i naturprodukter och mycket intresse för och förväntningar på branschen.

Framtidsrapporten för naturproduktsbranschen i ett nötskal: 

  • Livsmedelsbranschen blir allt mer intresserad av naturprodukter.
  • Tätt samarbete mellan skogs- och naturproduktsbranscherna ger nytta.
  • Efterfrågan på långt förädlade produkter växer.
  • Företagarna behöver arbeta för kompetensen i branschen.
  • Efterfrågan och möjligheter finns för grossistverksamhet.
  • Exportpotentialen för ekologiska naturprodukter är stor.
  • Det lönar sig för företagare att använda naturprodukts- och skogsdata.

Om du vill veta mer om ämnet, ladda ner pdf-dokumentet nedanför.

Framtidsrapport I: Skogsenergi

Skogcentralens första framtidsrapport (april 2022) handlar om skogsenergibranschen, där verksamhetsmiljön på våren 2022 präglas av osäkerhet och stora förändringar. 

Den första rapporten i ett nötskal:

• Inhemskt virke är viktigt för försörjningsberedskapen.
• Staten väntas erbjuda fler morötter, och kemera-stödet för hopsamling av klenträd höjs.
• Det finns flera slags stöd att få för vård av unga skogar och hopsamling av klenträd.
• Företagare i skogsbranschen kan av Skogscentralen köpa  kontaktuppgifter till skogsägare för att marknadsföra sitt arbete.
• Skogscentralens kartor visar var det kan finnas koncentrationer av energived att ta till vara.

Om du vill veta mer om ämnet, ladda ner pdf-dokumentet nedanför.

Mer information