Gå direkt till innehållet

Delta i utvecklingsprojekt

Skogscentralen verkställer riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt. Projekten anknyter bland annat till skogstjänster, bioenergi, träprodukter och träbyggande, naturprodukter och utvecklandet av förutsättningarna för företagsverksamhet.

I projekten har vi ett brett samarbete med inhemska och internationella aktörer.

Genom att delta i projekten nätverkar du med andra företagare, ökar ditt kunnande och håller dig uppdaterad med utvecklingen i branschen.
 

Exempel på projekt som Skogscentralen har verkställt

  • ökat samarbete mellan företag i skogs- och naturproduktsbranschen
  • nya företagsnätverk och servicemodeller
  • utvidgade möjligheter att idka näring som bygger på skogsnaturen, till exempel utvecklandet av ekocertifieringen av ekonomiskog
  • utredning av hur man kan utnyttja askan från värmeverk
  • exportnätverk för aktörer i trävaruindstrin

Skogscentralens projekt