Skip to main content

MinSkog.fi-aktörer på kartan

I tjänsten Metsään.fi-toimijat kartalla nedan hittar du med hjälp av en kartapplikation de skogstjänstföretag och andra tjänsteleverantörer som är med i MinSkog.fi-tjänsten. Tjänsten visar på en karta var aktören finns samt information om de tjänster som aktören erbjuder. Tjänsten är öppen för alla.

Så här får du ditt företag att synas på kartan

När du registrerar dig som användare i aktörstjänsten MinSkog.fi läggs företaget till i kartan. Om du inte vill registrera dig som användare i aktörstjänsten MinSkog.fi men vill att ditt företag ska synas i karttjänsten, kontakta Skogscentralens kundtjänst.   

Läs mer här: Registrering av aktör i tjänsten MinSkog.fi 

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Måndag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Innehållet i karttjänsten

Tjänsten Metsään.fi-toimijat kartalla omfattar för närvarande ca 500 tjänsteleverantörer runtom i landet. I tjänsten kan du söka aktör antingen utifrån typ av tjänst eller företagets läge (landskap, kommun) eller som en kombination av dessa sökfaktorer. 

Tjänsterna har grupperats enligt följande

 • sakkunnigtjänster 
 • säsongshjälp och ersättare som underleverans till andra företag
 • ekodisponent 
 • naturprodukter 
 • skogs- och naturvård
 • mobiltjänster 
 • virkeshandel 
 • vägtjänster 
 • fastighetsvärdering och -förmedling
 • försäkrings- och finansieringstjänster .

Sökresultaten visar följande uppgifter om aktörerna:  

 • Namn 
 • FO-nummer 
 • Telefonnummer 
 • E-post
 • Besöksadress 
 • Postnummer 
 • Postanstalt 
 • Webbplats 
 • Tjänstebeskrivning på finska och svenska. 

Mer information