Skip to main content
Störningsmeddelande

Anmälan om användning av skog och avverkning på grund av skogsskada i MinSkog.fi

Ett programfel gör att MinSkog.fi inte ber om all nödvändig information när du gör anmälan om användning av skog för en avverkning som sker på grund av skogsskada och i fältet Skadan orsakades av väljer stormskada.

Vid förnyelseavverkningar som görs på grund av stormskada ska man i anmälan om användning av skog även uppge

  • förnyelsemetod: sådd, plantering, naturlig förnyelse
  • huvudträdslag vid förnyelsen och
  • markberedning.

Skriv den här informationen i fältet Tilläggsuppgifter om figuren fram till dess att programfelet är åtgärdat.

Näyttökuva Metsään.fi-palvelun metsänkäyttöilmoituslomakkeesta.