Skip to main content

Utbildningar och evenemang

Utbildningar för olika målgrupper

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Utbildningarna hjälper skogsägarna i beslutsfattandet kring skogen och aktörerna i att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen. Utbildningarna främjar hållbar vård och användning av skogen, vård av skogsnaturen och utvecklingen av näringarna som anknyter till skogen.

Bekanta dig med våra evenemang

Jatkuvan kasvatuksen maastokoulutus metsäammattilaisille, Suonenjoki

Suonenjoki
Maastokoulutus
20.04.2021 kl 09.00-12.00

Työkaluja hyvään vesiensuojeluun -webinaari

Webinaari
20.04.2021 kl 09.00-11.15

Metsien FSC-sertifiointi

Webinaari
20.04.2021 kl 17.00-18.30

ILMO-hanke: Jatkuvan kasvatuksen menetelmät ja hiilensidonta

Webinaari
20.04.2021 kl 17.30-19.00

PERUTTU Ongelmana metsien hankala kiinteistörakenne - onko ratkaisuna metsätilusjärjestely? -

Webinaari
20.04.2021 kl 18.00-19.30

Jalostuksella tuottoisampia metsiä Teams webinaari

Webinaari
20.04.2021 kl 18.00-19.00

Metsäkeskuksen koulutukset ja tapahtumat

Metsänomistajille, toimijoille ja muille metsäalasta kiinnostuneille.

Webinaarit

Osallistu omalla laitteellasi, paikasta riippumatta.

Verkkokoulutukset

Opiskele joustavasti - ajasta ja paikasta riippumatta.

Metsään-koulutukset

Perustietoa metsänomistuksesta ja metsänhoidosta.

Luonnonhoitokortti

Varmista ja osoita osaamisesi talousmetsien luonnonhoidossa.

Puhutaan metsästä

Sidosryhmätilaisuutemme kokoaa yhteen metsäalan vaikuttajat ja tekijät.

Metsätalouden vesiensuojelupäivät

Vesiensuojeluala yhteisen asian äärellä joka toinen vuosi.

Skogscentralens corona-anvisningar

Anvisningar till alla som deltar i evenemang under coronaepidemin.