Skip to main content

Utbildningar och evenemang

Utbildningar för olika målgrupper

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Utbildningarna hjälper skogsägarna i beslutsfattandet kring skogen och aktörerna i att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen. Utbildningarna främjar hållbar vård och användning av skogen, vård av skogsnaturen och utvecklingen av näringarna som anknyter till skogen.

Bekanta dig med våra evenemang

Metsittämällä lisää hiilinieluja Lounais-Suomeen -webinaari

Webinaari
10.05.2021 kl 09.00-12.00

Metsäkahvit virtuaalisesti: Kustannustehokkuus säästöpuuvalinnassa

Webinaari
11.05.2021 kl 08.30-09.15

Hirvivahinko -webinaari

Webinaari
11.05.2021 kl 15.00-16.30

Kannattava metsänomistus: Metsä sijoituksena, Kaakkois-Suomi ja Hki

Webinaari
11.05.2021 kl 17.00-20.00

Metsänviljelyn maastokoulutus, Alajärvi

Alajärvi
Maastokoulutus
11.05.2021 kl 17.30-20.30

SOPULI-hanke: Koneyrittäjien koulutuspäivä - valmistuneille uutta ja konkareille kertausta

Pyhäselkä, Rauansalo
Maastokoulutus
12.05.2021 kl 09.00-16.00

Metsäkeskuksen koulutukset ja tapahtumat

Metsänomistajille, toimijoille ja muille metsäalasta kiinnostuneille.

Webinaarit

Osallistu omalla laitteellasi, paikasta riippumatta.

Verkkokoulutukset

Opiskele joustavasti - ajasta ja paikasta riippumatta.

Metsään-koulutukset

Perustietoa metsänomistuksesta ja metsänhoidosta.

Luonnonhoitokortti

Varmista ja osoita osaamisesi talousmetsien luonnonhoidossa.

Puhutaan metsästä

Sidosryhmätilaisuutemme kokoaa yhteen metsäalan vaikuttajat ja tekijät.

Metsätalouden vesiensuojelupäivät

Vesiensuojeluala yhteisen asian äärellä joka toinen vuosi.

Skogscentralens corona-anvisningar

Anvisningar till alla som deltar i evenemang under coronaepidemin.