Gå direkt till innehållet

Material för medier

9.8.2022 Nu märks insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget

13.6.2022 Enklare att spåra överträdelser av skogslagen

13.5.2022 Allt fler går med i samfällda skogar

6.5. 2022 Den första gallringsavverkningen är ofta för kraftig

3.5.2022 Förnyelsemetoderna blir så småningom mångsidigare

4.4.2022 Plantskogsvården utförs oftast bra – största delen är blandbestånd

11.3.2022 Historiskt stora skador i nordöstra Österbotten efter Paula-stormen

2.3.2022 Avverkningsplanerna i privata skogar ökade till rekordnivå 2021

18.2.2022 Beskogningen tar fart i sommar - kan uppgå till 3000 hektar 

9.2.2022 Ersättningarna för hjortdjursskador minskar

22.12.2021 Ändringar i skogslagen träder i kraft 1.1.2022

15.12.2021 Naturlig förnyelse av skog lyckas mer sällan än plantering och sådd

7.12.2021 Områden med energived visas i ny karttjänst

24.11.2021 Torvmarksskogarna förnyas fortsättningsvis mest genom kalhuggning

19.11.2021 Tidig vård av plantbestånd är vård av framtidens kolsänka

26.10.2021 Askgödsling ett exempel på nytänkande i torvmarksskogar

8.10.2021 De första beskogningsprojekten har genomförts – de flesta stödsökande inleder arbetet först i vår 

7.9.2021 Privat skogsägande har minskat betydligt på två år 

24.6.2021 Stormen Paula orsakade miljonskador i skogarna i Koillismaa

Bild: De kraftigaste vindbyarna under Paula-stormen 22.6 var över 30 m/s i Pudasjärvi, Taivalkoski och Puolango i Koillismaa ekonomiska region. Källa: Meteorologiska institutet

18.5.2021 Antalet naturvårdsträd har ökat – men vattenvården behöver förbättras 

21.4.2021 Naturlig förnyelse kräver skicklighet 

19.4.2021 Samfällda skogarna fortsatte öka i popularitet