Gå direkt till innehållet

Material för medier

30.3.2023 Många skogar gallras för kraftigt första gången – men en viss förbättring har skett

29.3.2023 Havaintoja Keski-Suomen puunkorjuun laadun erillisselvityshankkeesta (på finska)

25.1.2023 Miljöstöd och frivilligt skydd intresserar skogsägarna

19.12.2022 Förstagallringar av skog lever inte upp till rekommendationerna

23.11.2022 Räkna med tilltagande skador av granbarkborre

27.10.2022 En del skogar förnyas för tidigt 

3.10.2022 Beskogningen har kommit i gång – hundratals hektar före detta åkrar och torvtäkter har beskogats med stöd

29.9.2022 Dödsbons skogsägande ökar igen

 

 

9.8.2022 Nu märks insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget

13.6.2022 Enklare att spåra överträdelser av skogslagen

13.5.2022 Allt fler går med i samfällda skogar

6.5. 2022 Den första gallringsavverkningen är ofta för kraftig

3.5.2022 Förnyelsemetoderna blir så småningom mångsidigare

4.4.2022 Plantskogsvården utförs oftast bra – största delen är blandbestånd

11.3.2022 Historiskt stora skador i nordöstra Österbotten efter Paula-stormen

2.3.2022 Avverkningsplanerna i privata skogar ökade till rekordnivå 2021

18.2.2022 Beskogningen tar fart i sommar - kan uppgå till 3000 hektar 

9.2.2022 Ersättningarna för hjortdjursskador minskar

22.12.2021 Ändringar i skogslagen träder i kraft 1.1.2022

15.12.2021 Naturlig förnyelse av skog lyckas mer sällan än plantering och sådd

7.12.2021 Områden med energived visas i ny karttjänst

24.11.2021 Torvmarksskogarna förnyas fortsättningsvis mest genom kalhuggning

19.11.2021 Tidig vård av plantbestånd är vård av framtidens kolsänka

26.10.2021 Askgödsling ett exempel på nytänkande i torvmarksskogar

8.10.2021 De första beskogningsprojekten har genomförts – de flesta stödsökande inleder arbetet först i vår 

7.9.2021 Privat skogsägande har minskat betydligt på två år 

24.6.2021 Stormen Paula orsakade miljonskador i skogarna i Koillismaa

Bild: De kraftigaste vindbyarna under Paula-stormen 22.6 var över 30 m/s i Pudasjärvi, Taivalkoski och Puolango i Koillismaa ekonomiska region. Källa: Meteorologiska institutet

18.5.2021 Antalet naturvårdsträd har ökat – men vattenvården behöver förbättras 

21.4.2021 Naturlig förnyelse kräver skicklighet 

19.4.2021 Samfällda skogarna fortsatte öka i popularitet