Skip to main content

Nyheter

De senaste nyheterna

Naturlig förnyelse kräver skicklighet

I vår finns det ovanligt goda förutsättningar att få en bra tallplantskog genom naturlig...

Mängden samfälld skog ökar i jämn takt

35 nya samfällda skogar grundades i Finland förra året. I början av det här året fanns...

Tjällossningen går hårt åt enskilda vägar – här är tre tips för underhållet

Tjällossningen väntas bli tuff för grusvägarna den här våren. Hur tuff beror mycket på...

Plantbestånden vårdas bra – men arealen möter inte skogsvårdsbehovet

Finlands skogscentral granskar kontinuerligt plantbestånd som vårdats med statligt kemera-stöd....

Ansökan om beskogningsstöd började livligt

I början av mars blev det möjligt att ansöka om beskogningsstöd, och markägarna har ansökt...

Slyröjningsobjekt syns nu också i den öppna karttjänsten

Färska uppgifter om plantskog som behöver röjas på sly finns nu i Skogscentralens öppna...

Skogsbranschen behöver mer arbetskraft de närmaste åren

Skogsbranschen kommer att behöva många kunniga arbetare inom en nära framtid. Redan nu...

Tillägg på 3,75 miljoner euro i kemera-stödet för hopsamling av klenträd

Staten har i en tilläggsbudget beviljat ytterligare 3,75 miljoner euro till kemera-stöd....