Skip to main content

Nyheter

De senaste nyheterna

Plantskola testar biokolets inverkan på granens tillväxt

På plantskolan såddes i april nästan 10 000 granar i en blandning av växttorv och biokol....

Besluten om beskogningsstöd har kommit igång – fördröjningar i behandlingen

Skogscentralen har så här långt fått in ungefär 900 ansökningar om stöd för beskogning....

Nytt verktyg gör det lättare att välja naturvårdsträd

Ett nytt tekniskt verktyg har utvecklats för att göra det lättare att planera och lämna...

Naturlig förnyelse kräver skicklighet

I vår finns det ovanligt goda förutsättningar att få en bra tallplantskog genom naturlig...

Mängden samfälld skog ökar i jämn takt

35 nya samfällda skogar grundades i Finland förra året. I början av det här året fanns...

Tjällossningen går hårt åt enskilda vägar – här är tre tips för underhållet

Tjällossningen väntas bli tuff för grusvägarna den här våren. Hur tuff beror mycket på...

Plantbestånden vårdas bra – men arealen möter inte skogsvårdsbehovet

Finlands skogscentral granskar kontinuerligt plantbestånd som vårdats med statligt kemera-stöd....

Ansökan om beskogningsstöd började livligt

I början av mars blev det möjligt att ansöka om beskogningsstöd, och markägarna har ansökt...