Gå direkt till innehållet

Min Skog -kundtidningen

Skogscentralens egen tidning 

I tidningen Min Skog finns aktuell och nyttig information om skogsvård, om att äga och använda skog, samt om naturen och rekreationsbruk. Nya artiklar publiceras med två veckors mellanrum. Artiklarna i Min Skog är riktade till skogsägare och alla andra som är intresserade av skog. 

Tidningen MinSkog skriver om skogliga ämnen

Artiklarna i MinSkog är riktade till skogsägare och alla andra som är intresserade av skogen. I tidningen hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, användning och ägande av skog, samt naturen och rekreationsbruk av skogen. Nya artiklar publiceras med två veckors mellanrum.

Läs tidningen MinSkog