Aktuellt om Kemera

Mer information

Staten stöder privata skogsägares skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten med omkring 56 miljoner euro år 2017. Målet är att främja skogens hållbara användning och hållbar skogsvård. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Användningen av Kemera-medel (på finska)

Stödansökningar för vård av ungskog tas igen emot från och med 20.4.2017

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets beslut måste Skogscentralen förkasta ansökningar om stöd för vård av ungskog som anlänt efter 7.5.2016. Ansökningar som anlänt senast 6.5.2016 behandlas i den ordning de anlänt. Från och med den 20 april 2017 tas ansökningar igen emot normalt.

Kemera-lagen förändras så att vård av ungskog i framtiden måste utföras snabbare än i dagsläget. Enligt den nya lagen måste projekten verkställas inom ett år från att Skogscentralen har godkänt finansieringsansökan.

Ansökningsstoppet för vitaliseringsgödsling avslutades 31.12.2016 och ansökningsstoppet för tidig vård av plantbestånd 10.10.2016.

Meddelanden om aktuella Kemera-frågor till aktörerna