Ägarbyte på skogsfastighet genom gåva | Skogscentralen

Ägarbyte på skogsfastighet genom gåva

Mer information

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Generationsskifte på skogsfastighet kan också verkställas genom gåva. Att ge en skogsfastighet i gåva passar bra i situationer då den som överlåter skogen inte behöver få någon ersättning för skogen. Dessutom passar gåva i situationer då det finns bara en arvtagare eller om de andra arvtagarna får annan egendom än skog. Gåvan passar också i sådana fall när det finns litet skog på fastigheten och det inte kommer att vara möjligt att avverka stora mängder virke under de närmaste åren. Då har skogsavdraget som uppstår via köp inte så stor betydelse.

Den erhållna gåvan beskattas enligt gåvoskattereglerna. För erhållen gåva ska man betala gåvoskatt om gåvans värde är 5000 euro eller mer. Gåvor av samma gåvogivare under tre års tid slås samman och beskattas som en gåva.

Gåvoskatt (skatteklass I) från och med 1.1.2017:

​Gåvans värde, €

​Skatt vid nedre gränsen, €

​Skatt för överskridande del, %

​5000 – 25 000

​100

8

25 000 – 55 000

1 700

10

55 000 – 200 000

4 700 

12

​200 000 – 1 000 0000

22 100

15

​1 000 0000  –

142 100

17

*till skatteklass I hör gåvogivarens make/maka, barn, adoptivbarn, barnbarn, mor- och farföräldrar, adoptivföräldrar, makes eller makas barn eller barnbarn.

Gåvoskatt (skatteklass II) från och med 1.1.2017:

​Gåvans värde, €

​Skatt vid nedre gränsen, €

​Skatt för överskridande del, %

​5 000 – 25 000

​100

​19

​25 000 – 55 000

​3 900

​25

​55 000 – 200 000

​11 400

​29

​200 000 – 1 000 000

​53 450

​31

1 000 000 -

301 450 33

*till skatteklass II hör gåvogivarens andra släktingar och utomstående.

Med Gåvoskatteräknaren kan du på förhand räkna ut storleken på gåvoskatt i olika situationer. Erhållen gåva kombineras med arvsbeskattningen om gåvogivaren dör inom tre år från att gåvan har getts och om gåvomottagaren ärver denne.

Vid gåva (och testamente) kan man utesluta giftorätt för nuvarande och kommande make eller maka till gåvans mottagare. Vid köp kan man däremot inte utesluta makars giftorätt.

Gåvoskattedeklaration ska göras på eget initiativ inom tre månader från att gåvan tagits emot. Skattemyndigheterna skickar ett skilt beslut på gåvobeskattningen till den skattepliktige samt de dokument som behövs för att betala skatten.

Den förre ägarens oanvända rätt till skogsavdrag flyttas till den nye ägaren i samband med gåvan.

Också ogjorda avskrivningar för iståndsättningsdikning och byggande av skogsväg flyttas till den nye ägaren i samband med att gåvan ges. Den överlåtande ägaren kan inte göra avskrivningar för det år som ägarbytet sker, utan avskrivningarna görs av personen som äger skogsskiftet vid årets slut.

.