Ägarbyte på skogsfastighet genom arv | Skogscentralen

Ägarbyte på skogsfastighet genom arv

Mer information

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Ägarbyte på skogsfastighet sker ofta genom att förre ägaren dör och någon ärver skogen. I de här fallen gäller arvsskattereglerna.

Fördelningen av arvet och till exempel besittningsrätten och giftorätten kan påverkas med testamente. Ett testamente ska alltid göras upp för varje fall skilt och med hjälp av en expert.

Bouppteckning ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska skickas till skattebyrån på den ort där den avlidne senast bodde.

Arvsskatt (skatteklass I) från 1.1.2017:

​Gåvans värde, €

​Skatt vid nedre gränsen, €

​Skatt för överskridande del, %

​20 000 – 40 000

​100

7

40 000 – 60 000

​1 500

10

​60 000 – 200 000

3 500 

13

​200 000 – 1 000 000

​21 700

16

​1 000 000

149 700

19

*till skatteklass I hör gåvogivarens make/maka, barn, adoptivbarn, barnbarn, mor- och farföräldrar, adoptivföräldrar, makes eller makas barn eller barnbarn.

Arvsskatt (skatteklass II) från 1.1.2017:

​Gåvans värde, €

​Skatt vid nedre gränsen, €

​Skatt för överskridande del, %

​20 000 – 40 000

​100

​19

40 000 – 60 000

​3 900

​25

​60 000 – 200 000

​8 900

​29

​200 000 – 1 000 000

49 500

31

1 000 000 –

297 500 33

*till skatteklass II hör gåvogivarens andra släktingar och främlingar.

Den förre ägarens oanvända skogsavdragsrätt övergår till dödsboet eller arvingarna i samband med arvet.

Också ogjorda avskrivningar för iståndsättningsdikning och byggande av skogsväg flyttas till dödsboet i samband med att gåvan ges.

Med Arvsskatteräknaren kan du på förhand räkna ut storleken på arvsskatt i olika lägen.

.