Gå direkt till innehållet

Den samfällda skogens verksamhet

Den samfällda skogens verksamhet grundar sig på ett godkänt reglemente och på lagen om samfällda skogar.

Förvaltningsnämnden eller ombudsmannen ansvarar för den praktiska verksamheten. Om man utöver förvaltningsnämnden även har utsett ett eller flera ombud, ska ansvarsfördelningen skrivas in i den samfällda skogens reglemente.

En samfälld skog grundas för att förvalta ett skogsområde som hör till delägarfastigheterna som gemensamt område. En samfälld skog kan också skaffa separata skogsfastigheter som ägs gemensamt av delägarlaget.

Avsikten med verksamheten är att bedriva hållbart skogsbruk till förmån för delägarna i den samfällda skogen.

Skogscentralen upprätthåller ett register över samfällda skogar. Där hittar du till exempel en lista på de samfällda skogarnas undertecknare och reglementen.

den finskspråkiga sidan finns modelldokument för samfällda skogar.

 

Mer information