Adresser för inlämning av blanketter

Anmälan om användning av skog

Anmälan om användning av skog och ansökan om beviljande av undantag från tidsfrist, per e-post till addressen mki(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens verksamhetsställen.

Kemera-blanketter

Kemera-blanketterna kan sändas per e-post på adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du sänder anmälan om verkställande per e-post, var vänlig och rubriksätt meddelandet tydligt enligt följande:

  • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort (exempelvis Finansieringsansökan, vård av ungskog, Lovisa, Nyland).
  • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort (exempelvis Anmälan om verkställande, vård av ungskog, 11-2016-1234-P1-1, Lovisa, Nyland).

Genom att ange beslutsnumret i rubriken gör du hanteringen av anmälan smidigare.

MinSkog.fi-tjänstens blanketter

  • Samtycken: Tillstånd som skogsägare ger till aktörer för att hantera skogsärenden för skogsägarens räkning i tjänsten MinSkog.fi kan sändas per e-post på adressen suostumukset(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens regionkontor.
  • Tillstånd att hantera ärenden: En skogsägare kan ge en annan person tillstånd att se personens skogliga information i MinSkog.fi. Tillståndet skickas till något av Skogscentralens kontor per e-post eller post.
  • Anmälan om arbetsobjekt: Skogsägaren meddelar per blankett ett arbetsobjekt där han eller hon vill att arbete utförs eller där det finns virke till salu. Blanketten skickas till något av Skogscentralens kontor per e-post eller post.

Att överlåta skogsdata

Blanketterna Samtycke till behandling av skoglig information och Förbud mot att överlåta kontaktuppgifter kan skickas per e-post till adressen suostumukset(at)metsakeskus.fi. Blanketter som har med överlåtande av information att göra kan skickas på adressen registrator(at)skogscentralen.fi.