Adresser för inlämning av blanketter | Skogscentralen

Adresser för inlämning av blanketter

Anmälan om användning av skog

Anmälan om användning av skog och ansökan om beviljande av undantag från tidsfrist, per e-post till addressen mki(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens verksamhetsställen.

Kemera-blanketter

Kemera-blanketterna kan sändas per e-post på adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du sänder anmälan om verkställande per e-post, var vänlig och rubriksätt meddelandet tydligt enligt följande:

  • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort (exempelvis Finansieringsansökan, vård av ungskog, Lovisa, Nyland).
  • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort (exempelvis Anmälan om verkställande, vård av ungskog, 11-2016-1234-P1-1, Lovisa, Nyland).

Genom att ange beslutsnumret i rubriken gör du hanteringen av anmälan smidigare.

Blanketter som har med hjortdjursskador att göra

Anmälan om skada och ersättningsansökan samt anmälan om verkställande eller ansökan om tilläggstid för hjortdjursskada skickas till kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens kontor.

MinSkog.fi-tjänstens blanketter

  • Samtycken: Tillstånd som skogsägare ger till aktörer för att hantera skogsärenden för skogsägarens räkning i tjänsten MinSkog.fi kan sändas per e-post på adressen suostumukset(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens regionkontor.
  • Tillstånd att hantera ärenden: En skogsägare kan ge en annan person tillstånd att se personens skogliga information i MinSkog.fi. Tillståndet skickas till något av Skogscentralens kontor per e-post eller post.
  • Anmälan om arbetsobjekt: Skogsägaren meddelar per blankett ett arbetsobjekt där han eller hon vill att arbete utförs eller där det finns virke till salu. Tillståndet skickas per e-post till registrator(at)skogscentralen.fi eller per post till Finlands skogscentral, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis.

Att överlåta skogsdata

Blanketterna Samtycke till behandling av skoglig information och Förbud mot att överlåta kontaktuppgifter kan skickas per e-post till adressen suostumukset(at)metsakeskus.fi. Blanketter som har med överlåtande av information att göra kan skickas på adressen registrator(at)skogscentralen.fi.

.