Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan – SOPULI

Lisätietoja

Säde Neitola
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 050 324 4879
sade.neitola(at)metsakeskus.fi

verkkologo-eu-esr-vipu-ely.png

SOPULI-hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten tavoitteellista yhteistyötä liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. SOPULI verkottaa maaseutuyrittäjiä ja lisää tietoisuutta keinoista parantaa ympäristön laatua hankkeilla. Hanke myös lisää tietoisuutta eri keinoista saada tietoa omasta ympäristöstä ja sen tilasta.

Hankkeessa nostetaan esille maaseutumaiseman infrastruktuurin tarvitsemat investoinnit ja niiden rahoituskanavat sekä parannetaan maaseudun elinkeinotoimijoiden kykyä hyödyntää kaikille avoimia digitaalisia aineistoja.

SOPULI-hankkeessa:

 • Tehdään selvitys maaseudun verkostoyrittäjyysmalleista
  • Edistetään kohdealueelle sopivien verkostomaisten liiketoimintojen syntymistä hankkeen tilaisuuksissa
    
 • Järjestetään tupailtoja
  • Löydetään uusia työmahdollisuuksia, kootaan maanomistajia, metsäalan yrittäjiä sekä kyläaktiiveja yhteen ja aktivoidaan metsien hyödyntämistä
    
 • ​Kehitetään työnohjauksella yritysverkostoja ja pienten yritysten toimintaa
  • Etsitään uusia ja kestäviä työskentelytapoja sekä kehitetään omaa työtä
  • Yksin yrittävälle henkilölle mahdollisuus luoda verkostoja

Hankkeen kohderyhmät:

 • Maaseutuyrittäjät, -yritykset ja niiden työntekijät
 • Kyläalueiden metsänomistajat
 • Maaseudun asukkaat ja kausiasukkaat

Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalan alueella.
Toteutusaika: 1.3.2019 - 31.12.2021
Hankkeen päärahoittaja on ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto.
Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus, osatoteuttajina Maaseudun Sivistysliitto ja Luonnonvarakeskus.