Riitaluoman luonnonhoitohanke

Lisätietoja

Jouko Hautamäki
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 050 314 0480
jouko.hautamaki(at)metsakeskus.fi

Hankehakulomakkeet

Katso myös

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Riitaluoman luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Isojoella Etelä-Pohjanmaalla.

Hanke on osa Freshabit LIFE IP -hanketta, jonka tarkoituksena on kunnostaa vesistöjä. Tämän hankkeen tavoitteina on mm. jokiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen, toimintojen yhteen sovittaminen ja seurantamenetelmien kehittäminen. Isojoen Villamon patoalueella on toteutuksessa kalataloudellinen kunnostustyö, jossa joesta poistetaan merkittävä vaelluseste. Myös muita vesistöalueen vaellusesteiden ohittamisia selvitetään.

Pääosa hankkeen töistä tulee toteuttaa vuosina 2018‐2020. Hankkeen lopputyöt ja raportointi tulee tehdä 30.11.2020 mennessä.

Hankehakemukset tulee olla Suomen metsäkeskuksessa 8.6.2018 klo 16.00 mennessä. Toteuttaja valitaan 20.6.2018 mennessä.

Tutustu hankkeen tarkempiin hakuohjeisiin, sähköisiin hakulomakkeisiin ja alueelliseen suunnitelmaan karttoineen.