Rakennetaan Puusta

Lisätietoja

Anu Nurkkala
projektipäällikkö
puh. 050 408 1634
anu.nurkkala(at)metsakeskus.fi

Puu, metsän henki, josta saadaan hyvinvointia ja viehättävyyttä puurakentamisella ja puutuotteilla. Rakennetaan Puusta -hanke toimii tiedonvälittäjänä ja aktivoi puunkäyttöä.

Rakentaminen kuluttaa varsin paljon energiaa ja raaka-aineita. Puurakentamisella päästään lähemmäksi ekologista kestävyyttä, sillä käytössä on uusiutuva luonnonvara, joka vähentää ympäristöhaittoja huomattavasti esimerkiksi betoniin ja teräkseen verrattuna. Puurakentamisen hiilidioksidipäästöt ovat myös huomattavasti pienemmät muihin materiaaleihin verraten.

Puurakentaminen on pitkäikäistä, kuluvia osia voidaan vaihtaa ja rakennus on mahdollista tehdä täysin myrkyttömästi. Elinkaarensa päähän tullessaan puurakennus on suurilta osin kierrätyskelpoinen. Puurakennuksen runkojärjestelmäksi on mahdollista valita eri variaatioita, joten jokaiseen käyttötarkoitukseen löytyy varmasti juuri oikeanlainen ratkaisu. Myös asukkaat suhtautuvat myönteisesti asumiseen puisessa rakennuksessa. He kokevat, että asunnot ovat kodikkaita, viihtyisiä, paloturvallisia, äänieristäviä ja niissä on hyvä sisäilma. Puunkäyttöä toivotaan erityisesti sisäverhoilussa niin asunnoissa kuin yleisissäkin tiloissa.

Kaupunkisuunnittelulla, kaavoituksella ja eri viranomaisten yhteistyöllä voidaan edistää puurakentamista ja luoda yhteisiä käytäntöjä hidasteiden poistamiseen. Puusta on moneen rakentamiseen myös kaupunki-infrassa:

  • meluaidat, puisto- ja rantarakentaminen, laiturit, katupenkit ym. puistokalusteet, leikkipaikat, sillat jopa parkkitalot

Hankkeen tavoitteena on

  • lisätä tietoa puusta ja puun käytöstä rakentamisessa ja puutuotteissa
  • selvittää puurakentamisen ongelmia, esteitä ja hidasteita
  • poistaa puurakentamisen ennakkoluuloja 
  • yhdistää eri alojen toimijoita verkostoksi

Hankkeen tapahtumia

Menneet tapahtumat


Suomi elää metsistä. Vahvistetaan identiteettiämme ja Rakennetaan Puusta!

Yhteistyössä Suomen metsäkeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

Hankkeen rahoittajana Maaseuturahasto. Hankeaika 1.1.2018-31.12.2019