Pohjoisen metsätilat kasvuun

Lisätietoja

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä
Suomen metsäkeskus:  
Markus Ekdahl, projektipäällikkö, Oulu
puh. 040 748 4201

Taito Kemppe, projektineuvoja, Rovaniemi
puh. 0400 184 982

Jarmo Mulari, metsätilarakenteen asiantuntija 
puh. 050 314 0424
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi

Maanmittauslaitos: 
Mikko Honkanen, asiantuntija, Oulu
puh. 0400 686 766
mikko.honkanen(at)maanmittauslaitos.fi

Hankkeessa tiedotetaan metsänomistajille erilaisista metsänomistuksen ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksista. Lähtökohtana on auttaa metsänomistajia tekemään yritysmäiseen metsäomaisuuden hallintaan ja metsätalouden harjoittamiseen johtavia ratkaisuja.

Hankkeessa muodostetaan asiantuntijaverkosto tarjoamaan monipuolisesti tietoa metsätalouden harjoittamisen, verotuksen sekä rahoituksen kysymyksiin. 

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 1.1.2016–31.12.2018.

Taustaa

Metsäbiotalous tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia, mutta edellyttää metsänomistajilta kasvavaa aktiivisuutta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänomistajien ikääntyessä metsätilojen suunnitelmallisten sukupolven vaihdosten tarve kasvaa. Muodostuneiden kuolinpesien nopea järjestäytyminen ja omistusjärjestelyt ovat tarpeen metsätalouden harjoittamisen mahdollistamiseksi.

Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin eteläosassa pirstoutunut metsätilarakenne vaikeuttaa metsätaloutta. Alueelta löytyy kohteita, joissa tilannetta on voitu parantaa perustamalla yhteismetsiä ja toteuttamalla tilusjärjestelyjä. Näiden toimintamallien laajentamisella voidaan metsien omistamisesta ja hyödyntämisestä saada mielekästä ja tuottavaa.

Metsänomistajien tavoittaminen ja päätöksen teon ongelmat vaikeuttavat myös metsäalan palvelujen tuottajien ja puunostajien toimintaa. Toimijoiden verkoston ja tiedotusyhteistyön kautta tietoa on mahdollista levittää entistä tehokkaammin.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimesta metsänomistajille ja sidosryhmille järjestetään tiedotusta mm. seuraavista aihepiireistä:

  • Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen
  • Kuolinpesän omistusjärjestelyt
  • Yhteismetsän perustaminen, yhteismetsään liittyminen, yhteismetsän toiminnan kehittäminen
  • Metsätilusjärjestelyt ja tilusvaihdot
  • Yritysmäinen metsänomistus

Muodostettava asiantuntijaverkosto tuo monipuolista sisältöä tiedotukseen.

Hankkeen hyödyt

Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ovat hankkeen toteutusalueen metsänomistajat, joiden metsien käytettävyys ja metsätalouden kannattavuus paranevat. Hyödynsaajana on myös alueen muu elinkeinoelämä, joka hyötyy välillisesti metsätaloudellisen aktiivisuuden lisääntymisestä alueella.

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Pohjoisen metsätilat kasvuun - hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus ja Maanmittauslaitos. Hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijayhteistyössä ovat mukana MTK, alueen metsänhoitoyhdistykset, puunostajat, metsäpalveluyritykset, verohallinto sekä pankit ja kunnat. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden metsätilarakennetta kehittävien hankkeiden kanssa.

Hankkeen ovat rahoittaneet EU:n maaseuturahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset.

Esitteitä:


Pohjoisen metsätilat kasvuun -hankkeen tiedotustilaisuuksien materiaalit