Pohjoisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Lue ajankohtaisista uutiskirjeen 4/2019 aiheista

 

Alueellisten metsäohjelmien laatiminen on edennyt työpajavaiheeseen

Alueellinen metsäohjelma on maakunnan yhteinen metsäalan kehittämisen työväline, jonka avulla toimenpiteitä suunnataan tärkeimmiksi asetettuihin tavoitteisiin. Metsäohjelmat toteuttavat Kansallisen metsästrategian 2025 toimenpiteitä alueiden ominaispiirteitä painottaen. Tärkeää on myös linkittyminen alueen muihin ohjelmiin. Metsien käytön tulee olla kokonaisuutena kestävää - taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ilmastollisesti. Siinä on tavoitteiden yhteensovittamista kerrakseen.

Aluksi tehtiin toimijoille ja suurelle yleisölle webropol-kysely - vastaajat kertoivat viisi mielestään tärkeintä metsäohjelmaan kirjattavaa   tavoitetta ja niitä toteuttavia toimenpiteitä. Jo kyselyssä toivottiin esityksiä kokonaiskestävyyden eri näkökulmista. Kyselyn tuloksia jatkotyöstävät kolme työryhmää: metsätalous, muu metsien käyttö ja ympäristö. Keskeisimpinä asioina ovat esille nousseet metsätiedon hyödyntäminen, ilmastokestävä metsätalous, uusien puupohjaisten tuotteiden jalostus, luontoon perustuvat tuotteet ja palvelut, osaaminen ja työvoiman riittävyys sekä talousmetsien luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Puhutaan metsästä -seminaarit

Keskustelua jatketaan sidosryhmien ja suuren yleisön kanssa Puhutaan metsästä -seminaareissa, jotka ovat Pohjois-Pohjanmaalla 26.2., Lapissa 27.2. ja Kainuussa 19.3. Sidosryhmiä lähestytään myös maakuntien eri ohjelmien yhteensovittamisen merkeissä.

Toteutukseen 2021

Esitykset alueellisten metsäohjelmien sisällöksi tulevat lausunnoille vuoden 2020 elokuun alkuun mennessä ja ohjelmat on tarkoitus vahvistaa metsäneuvostojen kokouksissa syyskuun aikana. Näin ohjelmat ovat käytettävissä vuoden 2021 toiminnan suunnittelussa ja ohjelmien toteutuksessa päästään heti kauden alusta hyvään vauhtiin.

Ohjelmatyön etenemistä voi seurata ja lähettää myös omia ehdotuksia ja kommentteja asiasta. 

Yhteistyöterveisin

Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö, Kainuu
Ulla Huusko, elinkeinopäällikkö, Lappi
Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa
 

Miia Saarimaa johtavaksi luontotiedon asiantuntijaksi

Suomen metsäkeskuksen valtakunnallisessa johtavan luontotiedon asiantuntijan tehtävässä Oulussa 5.8. aloitti Miia Saarimaa. Tehtäviin kuuluu vastata luontotiedon tuotannon ja ylläpidon prosessista sekä siihen liittyvien menetelmien kehittämisestä sekä vastata vastuualueeseen liittyvästä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä sekä yhteistyöverkostoista.

Metsäkeskukseen Saarimaa siirtyi Luonnonvarakeskuksen Oulun toimipaikasta, jossa hän työskenteli tutkijana luonnonvarojen kestävään käyttöön ja eri intressien yhteensovittamiseen liittyvien kysymysten parissa. Aikaisemmin Saarimaa on työskennellyt Oulun yliopistossa tutkijatohtorina.

Koulutukseltaan Miia on FT ja väitöskirja käsitteli monimuotoisuuden mallinnusta. Kaikki opintonsa Miia on suorittanut Oulun yliopiston maantieteen yksikössä.

 

Metsävaratietojen tuottaminen uudistuu vuonna 2020 

Vuonna 2020 käynnistetään uusi metsävaratietojen inventointikierros. Nykyisestä 10 vuoden kierrosta siirrytään kuuden vuoden kiertoon ja vuosittain tuotettavan metsävaratiedon määrä lähes tuplaantuu. Ilmakuvaukset tehdään jatkossa kolmen vuoden välein.

Muutos tarkoittaa merkittävää maastokoealojen mittausten määrän lisääntymistä Pohjoisella palvelualueella. Tarvittavat määräaikaisten koealamittaajien rekrytoinnit tullaan tekemään helmikuussa 2020. Koealat ovat edelleen ratkaisevan tärkeitä puustotulkinnan onnistumisen kannalta. Laserkeilauksen pistetiheys kymmenkertaistuu nykyiseen verrattuna ja sen odotetaan myös osaltaan parantavan tuotettavien metsävaratietojen laatua. Uusien menetelmien ja aineistojen hyödyistä saadaan lisätietoa keväällä 2020, kun vuoden 2019 pilottihankkeiden tulokset valmistuvat.

 

Yhteistyötä yhteismetsien hyväksi

Yhteismetsäasioita on viime vuosina edistetty erityyppisissä hankkeissa. Edistystyö jatkuu edelleen etenkin Pohjois-Suomessa, jossa sijaitsee noin 74 prosenttia maamme kaikkien yhteismetsien pinta-alasta. Kehittämispanoksia kohdistetaan erityisesti yhteismetsien laajentumiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Yhteismetsiin liittyvää edistämistyötä on toteutettu pääosin Metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä. Myös paikallisten metsätoimijoiden ja muiden sidosryhmien panos on ollut tärkeää. Rahoitusta työlle on saatu muun muassa Manner-Suomen maaseuturahastosta.

Työtä yhteismetsäomistuksen edistämiseksi

Tällä hetkellä yhteismetsäomistusta edistetään eniten Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuussa selvitetään parhaillaan, onko yksityisillä metsänomistajilla kiinnostusta perustaa yhteismetsä yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa. Eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata tehdään selvityksiä siitä, onko yksityisillä metsänomistajilla halukkuutta liittyä jo olemassa oleviin yhteismetsiin. 

 

Innovaatiopalkinto Metsään.fi-palvelulle  

Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubi luovutti Metsätieteen päivillä innovaatiopalkinnon Metsään.fi-palvelulle, Metsäkeskukselle ja maa- ja metsätalousministeriölle.

Metsään.fi-verkkosivusto, joka sisältää myös avoimen metsätiedon, on kokonaisuutena ainutlaatuinen metsävaratiedon jakelukanava. Se mahdollistaa koko paikkatietokentässä aivan uuden tavan, jolla metsätietoa tuodaan asiakkaiden hyödyksi ja hyödynnettäväksi.

Verkkosivuston on mahdollistanut Metsäkeskuksessa eri ydintoimintojen välinen hyvä yhteistyö. Tunnustus on hieno merkki oikeasta suunnasta koko Metsäkeskuksen henkilöstölle.

Lue lisää verkkouutisesta
 

Liity avoimen metsätiedon tiedotuslistalle

Käytätkö Metsäkeskuksen avointa metsätietoa? Jos haluat saada sähköpostitse tietoa avoimen metsätiedon aineistojen muutoksista tai häiriötilanteista, voit liittyä tiedotuslistallemme. 

Ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen ja kerro yhteystietosi, niin saat jatkossa ajankohtaista tietoa avoimesta metsätiedosta: asiakastuki (at) metsakeskus.fi

Tutustu avoimeen metsätietoon Metsään.fi-verkkosivuilla

 

Metsäalan yrittäjä, lähde verkostoitumaan Äänekoskelle

Ohjelma sisältää 14.1. tutustumisen Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskukseen Äänekosken tehdasalueella sekä tutustumisen Metsä Multia Oy:n Training Campiin. Matkan aikana pureudutaan osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin ja alan viestintään. 15.1. vierailemme Toivalan metsäoppilaitoksella ja Ponssen Vieremän tehtaalla.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja opintomatkasta​​​​​​​ 
   

Kysely metsä- ja luontoympäristössä toimiville yrityksille

Metsäkeskus haluaa edistää yhteistyötä metsätoimijoiden ja luonnontuotetoimijoiden kesken. EU-rahoitteinen hanke Metsästä monituotebisnestä järjestää tilaisuuksia yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tarpeiden ja mahdollisuuksien selvittämiseksi teimme lyhyen kyselyn. Käytäthän viitisen minuuttia aikaasi vastaamiseen! Kyselyn vastauksia hyödynnetään toimialan kehittämisessä ja viestinnässä. Vastaamalla vuoden loppuun mennessä osallistut tuotepalkintojen arvontaan. Siirry kyselyyn.

P.S. Hanke järjestää Oulussa 5.2.2020 Hyödynnä metsän luonnontuotteet seminaari.