Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin | Metsäkeskus

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin

Lisätietoja

Riitta Koivukoski
projektipäällikkö 
puh. 050 3140 455
riitta.koivukoski(at)metsakeskus.fi 

Jaakko Liinamaa
projektineuvoja 
puh. 050 3140 397
jaakko.liinamaa(at)metsakeskus.fi 

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
puh. 050 3140 377
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Timo Heikkilä
kehittämispäällikkö, Mhy Keskipohja
puh. 040 0167 825
timo.heikkila(at)mhy.fi

Metsätilan sukupolven vaihdoksen ja tilajärjestelyiden asiantuntijat:

Tietoa Evijärven yhteismetsän osakkuudesta kiinnostuneille metsänomistajille

Hankkeen tavoitteena on tiedotuksellisin keinoin vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sukupolvenvaihdosten lisäämistä, tilakoon kasvattamista, vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrän lisäystä, kuolinpesien ja yhtymien metsänomistuksen vähentämistä, yhteismetsäomistuksen lisäämistä sekä tilusrakenteen parantamista metsätilusjärjestelyin ja tilusvaihdoin.  Hanke toteutetaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1.10.2015 – 30.9.2018.

Taustaa

Metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy koko Suomessa metsäteollisuuden viimeaikaisten jo tehtyjen investointipäätösten mukaan noin 10 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2018 mennessä. Äänekosken uuden biotuotetehtaan rakentamispäätös on tehty ja sen aiheuttama nettolisäys puun käytössä on koko maassa noin 4 miljoonaa kuutiometriä. Metsä- ja energiateollisuuden lisäpuun tarve Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta tulee olemaan lähivuosina noin 1,0 milj. kuutiometriä vuodessa. Hakkuut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsissä ovat vuosina 2009 - 2013 jääneet noin 1,1 milj. kuutiometriä alle kestävien hakkuumahdollisuuksien. 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistus- ja metsätilarakenne on monella tapaa ongelmallinen. Monilla metsää omistavilla tiloilla on paljon päätöksentekijöitä, metsätilojen keskikoko on pieni ja joillakin alueilla tilusrakenne on hankala. Koko maassa metsänomistajien keski-ikä on jo ylittänyt 60 vuotta ja nousee edelleen. 

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimesta metsänomistajille ja sidosryhmille järjestetään tiedotusta seuraavista aihepiireistä:

  • Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen
  • Perikunnan purkaminen
  • Sukupolvenvaihdosasiat toimijoille
  • Yhteismetsän perustaminen, perustettujen yhteismetsien laajeneminen, yhteismetsän hoitokunnan jäsenten perehdyttäminen mm. hallintoon, talouteen ja metsänhoitoon
  • Metsätilakaupan toteuttaminen 
  • Metsätilusjärjestelyjen ja tilusvaihtojen edistäminen

Hankkeessa on laadittu maakuntakohtaiset asiantuntijaluettelot sukupolvenvaihdoksen käytännön toimenpiteitä varten.

Hankkeessa järjestetään kaksi messutapahtumaa ja osallistutaan alueella järjestettäviin muihin hankkeen tavoitteita edistäviin tapahtumiin.

Hankkeen hyödyt

Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ovat hankkeen toteutusalueen metsänomistajat, lisäksi hyödynsaajana on koko biotaloussektori sekä välillisesti koko yhteiskunta lisääntyvinä metsä-, yrittäjä- ja verotuloina. 

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin -hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus yhdessä Keskipohjan mhy:n kanssa. Muut yhteistyötahot ja kohderyhmät ovat alueen metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät, Otso metsäpalvelut, kunnat, alan oppilaitokset sekä monet eri metsien omistusjärjestelyjä toteuttavat tahot, kuten pankit, kiinteistönvälittäjät, asianajotoimistot, ProAgria, maanmittauslaitos, vakuutusyhtiöt, maistraatit ym. 

Polvelta toiselle -metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Seinäjoella 17.3.2018

Polvelta toiselle -metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Kokkolassa 11.2.2017

   

 

.