Päättynyt: Woodpoint information

Lisätietoja

Marcus Jungersten
projektipäällikkö
p. 029 432 4177
etunimi.sukunimi@woodpoint.fi
 

Woodpoint on kehitysverkosto, jonka päämiehenä toimii Suomen metsäkeskus. Verkoston elinvoima on peräisin pohjalaisista puuyrityksistä sekä rahoittajilta.

Hanketta rahoittavat ELY-keskus ja jäsenyritykset. Hankkeen tehtävä on työskennellä alueemme puualaa kehittävien asioiden parissa sekä alustaa toimenpiteitä, jotka kehittävät puuyrityksiä Pohjanmaalla.

Yritysrekisterissä on runsaat 160 jäsenyritystä. Näiden joukossa on edustettuina pohjalaisen puualan eri osa-alueet, esim. sahaus ja höylääminen, talonrakentaminen, sisustuspuutyöt, komponentti- ja pakkausvalmistus ja niin edelleen.

Lue lisää hankkeen sivuilta