Päättynyt: Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla | Metsäkeskus

Päättynyt: Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla

Lisätietoja

Hankkeen tavoitteena oli parantaa alueen yritysten toimintavarmuutta ennaltaehkäisemällä myrskyjen tai lumitaakan kaataman puuston aiheuttamia sähkönjakelun ja liikenteen keskeytyksiä ja nopeuttamalla korjaustoimenpiteitä.

Projektissa kehitettiin toimintamalli johtolinjojen vierimetsien riskikohteiden selvittämiseen metsäkeskuksen laserkeilaus- ja metsävara-aineistojen sekä maastovarmistusten perusteella. Hankkeessa neuvottiin metsänomistajia hoitohakkaamaan linjanvarsimetsiä riskikohteissa.

Metsäkeskus toteutti Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla energiahuollon ja kulkuvarmuuden turvaamiseksi -hanketta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton rahoittamana EAKR-kehittämishankkeena. Hanke toteutettiin 1.1.2013-31.12.2014 välisenä aikana.

Hankkeessa tehtiin ohje: "Toimintamalli tuuli- ja lumituhoriskipuiden kartoittamiseksi laserkeilausaineistoa ja muuta metsävara-aineistoa hyödyntämällä. Sähköjohtojen ja rautateiden vierimetsien riskipuuanalyysin tekeminen ja tilakohtaisten riskikohdekarttojen tuottaminen ArcMap10.2-ohjelmalla" (K. Maaranto ja E. Saari 2014, 81 s.) kyselyt Erkki Saari p. 029 432 5263.

.