Päättynyt: RakPuuCe

Valtakunnallinen koulutushanke rakennussahatavaraa tuottaville, jalostaville ja välittäville yrityksille.

Suomessa käytettävä rakennesahatavara tulee olla CE -merkittyä. RakPuuCe -hanke kouluttaa puualan yrittäjiä CE -merkinnän käyttöönoton kaikissa välttämättömissä toimenpiteissä. Hanke järjestää myös Insta 142 -lujuuslajittelukursseja.
Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun.

CE-merkintä ja FPC-manuaalin valmistus yrityksen tarpeisiin

RakPuuCe -hankeen järjestämällä koulutuksella yritys voi ottaa käyttöönsä CE -merkinnän, sekä saa valmistettua siihen tarvittavat asiakirjat ja laatujärjestelmän. Koulutuksen kesto on kaksi päivää. Ryhmäkoulutuksessa yrittäjä laatii sisäisen laadunvalvonnan käsikirjan, eli FPC -manuaalin, sekä tekee vaatimustenmukaisuusvakuutusilmoituksen. Tällä menettelyllä massiivipuupaneelien, sisä-, ulkoverhous- sekä lattialautojen tuottajat ja myyjät voivat ottaa käyttöönsä CE -merkinnän.

Muissa tuoteryhmissä, kuten lujuuslajitellussa sahatavarassa, ikkunoissa ja ovissa käyttöönottoon vaaditaan ilmoitetun laitoksen suorittama alkutarkastus tai – testaus.

Lujuuslajittelu vaaditaan kantavissa rakenteissa

Lujuuslajitellun ja – leimatun rakennesahatavaran käyttö on Rakennusmääräyskokoelman mukaan ollut pakollista kantavissa rakenteissa jo vuodesta 2001 alkaen. Lujuuslajitteluoikeus on myös edellytys CE -merkinnän käyttöönottamiseksi kantavien rakenteiden tuoteryhmissä. Siksi RakPuuCe-hanke on järjestänyt myös sertifioituja Insta 142- visuaalisen lujuuslajittelun kursseja.
Uuden lujuuslajitteluoikeuden voi suorittaa viiden päivän kurssilla, vanhojen lupien uusiminen onnistuu tapauksesta riippuen 1-3 päivän kurssituksella.

RakPuuCe -hankkeen kautta CE-merkintä edullisesti koko maassa

RakPuuCe-hanke toimii koko maassa. Hankkeen järjestämiä koulutuksia pyritään järjestämään kysynnän mukaan ympäri maata. Sovitut kurssit löydät tämän sivun lisäksi ammattilaisille suunnatusta Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista. Mikäli lähiseudullesi ei kurssia ole vielä sovittu, ole yhteydessä hankkeen puutuoteasiantuntijoihin. Kurssipäivän hinta on huokea 50 euroa / henkilö.

Hankkeen rahoitus tulee Maaseuturahastosta.
Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus.

RakPuuCE-tapahtumat

INSTA 142, sertifioidut sahatavaran lujuuslajittelukurssit

Syksyn 2014 aikana järjestetään kaksi lujuuslajittelukurssia. Pitopaikat määräytyvät kysynnän mukaan. Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut hankkeen neuvojilta.

Puun alkuperän seurannan sertifiointi

CE- merkinnänä käyttöönotto- ja FPC-manuaalin valmistuskurssit

Toteutetaan tarpeen mukaan.
Ota yhteyttä puutuoteasiantuntijoihimme!
Tutustu kurssien itse- ja ennakko-opiskelumateriaaliin

Lisää RakPuuCe -hankkeen tiedotteita
Varsipuu ry