Päättynyt: Pohjois-Savon metsästä energiaa -hanke

Lisätietoja

Ville Vainio    
puh. 0400 947 585   
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Kalle Korhonen
puh. 0400 396 823
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Markku Huuskonen
puh. 050 305 4745
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Hankkeen päätavoitteena on edistää energiapuun käyttöä ja korjuuta Pohjois-Savossa. Metsänomistajille ja metsäalan toimijoille annetaan tietoa metsäenergian korjuun vaikutuksista metsien tuotokseen ja terveyteen.

Hankkeen avulla voidaan välillisesti lisätä työpaikkoja Pohjois-Savossa ja parantaa puun jalostusarvoa. Metsästä energiaa -hanke edistää metsäenergian korjuuta ja käyttöä sekä tiedottaa uusista menetelmistä energiapuun korjuussa ja sen laadussa erilaisilla koulutus- ja näytöstapahtumilla. Hanke kouluttaa metsätoimihenkilöitä, koneyrittäjiä ja metsänomistajia.

Miksi hanke käynnistettiin?

Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvat energian osuutta maamme energiantuotannossa 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että energiapuuta korjataan tulevaisuudessa 13,5 miljoonaa kuutiometriä vuosittain nykyisen kahdeksan miljoonan kuutiometrin sijaan. Metsäenergian käytön lisääminen vaatii myös uusia laitosinvestointeja maakuntiin.

Pohjois-Savon metsäenergian käyttö on lisääntynyt ja tulee lisääntymään kuluvan vuosikymmenen aikana, mahdollisesti jopa 1 000 000 kuutiometriin nykyisestä noin 500 000 kuutiometristä (vuoden 2012 käyttö). Kuopion Energian metsäenergian käyttömäärät nousevat jatkuvasti uusien laitosinvestointien vaikutuksesta: Haapaniemi 2 ja 3. Maakunnassa on lisäksi noin 60 merkittävää bioenergiaa käyttävää laitosta. Lisäksi alalle on tulossa uusia investointeja, kuten bioöljyjalostamot, jotka lisäävät energiapuun kysyntää.

Valtakunnan metsien inventoinnin perusteella Pohjois-Savon energiapuuta riittää kaikille laitoksille. Viime vuosina energiapuun korjuu ja käyttö ovat lisääntyneet nopeasti, mikä on lisännyt tiedottamisen tarvetta kaikille toimijoille.

Hanke toteutetaan 1.4.2010 – 31.12.2014

Yhteistyössä ovat mukana:
• Harvestia Oy
• Keitele Forest Oy
• Koneyrittäjät
• Kuopion Energia Oy
• Maakunnan metsänomistajat
• Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry
• Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
• Savon Voima Oyj
• Stora Enso Oyj

Hankkeen loppuraportti (pdf)