Päättynyt: Pirkanmaan vertaismetsä

Pirkanmaan vertaismetsä -koulutushankkeen tavoitteena on metsänomistajien aktivoiminen metsänhoitoon käyttämällä apuna vertaisoppimista. Lisäksi hanke järjestää perinteisiä metsänhoitokoulutuksia, tapahtumia ja maastoretkiä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2013-31.12.2014. Hanke on saanut rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke jatkuu 28.2.2015 saakka.

Vertaisoppimisen hyödyistä löytyy paljon näyttöä ympäri maailmaa sekä monilta eri aloilta. Nyt sille on tarvetta myös Suomen metsäalalla. Samalla kun tutkimukset ja esimerkit kertovat vertaisoppimisen tarpeellisuudesta, toiveita vertaisoppimisesta on saatu myös metsänomistajien suunnalta. Tavoitteena onkin vastata metsänomistajien tarpeisiin ja samalla kannustaa heitä metsiensä hoitamiseen vertaisoppimisen kautta saatavien esimerkkien avulla.
 
Vertaisoppimisen ohella hankkeessa paneudutaan myös metsänhoitoasioihin liittyvän tiedon jakamiseen. Tavoitteena on tuoda metsäoppeja yhä tutummiksi metsänomistajien keskuudessa. Hankkeen toimintamalliin kuuluu myös yleisten metsänhoitokoulutusten järjestäminen. 
 
Hankkeen kohderyhmänä toimivat Pirkanmaan alueen metsänomistajat. Tarvittaessa kohderyhmää voi laajentaa myös metsäyhtiöihin, metsäpalveluyrityksiin, koneyrittäjiin sekä alan oppilaitoksiin, mikäli heidän kauttaan voi monipuolistaa vertaisoppimisen aiheita ja retkeilykohteita.