Päättynyt: Naismetsänomistajien koulutushanke

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jouni Aila,
050 3140 419,
jouni.aila(at)metsakeskus.fi

Hankkeen päätavoitteena on koulutuksen ja neuvonnan avulla parantaa metsää omistavien naisten valmiuksia hoitaa ja käyttää heidän tavoitteidensa mukaisesti suunnitelmallisesti metsäomaisuuttaan. Tavoitteena on tuottaa naismetsänomistajien tarpeista ja tavoitteista lähteviä koulutus- ja neuvontapalveluita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella asuvat metsää omistavat naiset metsänomistuksen muodosta riippumatta. Naisten omistama metsä voi sijaita joko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella tai muualla maassa.

Hankkeessa tarjotaan metsäkeskuksen ja Suomen yrittäjäopiston yhteistyönä laajuudeltaan 82 tuntia kestävä syventävä koulutuskokonaisuus, joka koostuu seuraavista osista:

  • aloitusjakso (16 tuntia)
  • metsäkeskuksen tuottamat 13 kuuden tunnin koulutusteemaa, joista voit valita mihin osallistut
  • Suomen Yrittäjäopiston tuottama talouskoulutus (16 tuntia)
  • päätösseminaari (8 tuntia)
  • luontoretki (8 tuntia)
  • Metsämessut (4 tuntia)

Kokonaisuuden lisäksi hankkeessa on mahdollisuus osallistua kaikkiin tarjolla oleviin koulutuskokonaisuuksiin osallistujan oman valinnan mukaan.

Syventävän koulutuskokonaisuuden lisäksi hankkeessa järjestetään teemakursseja ja -retkeilyjä. Hankkeessa tarjottavaan henkilökohtaiseen neuvontaan ja oman metsätaloudentoimintasuunnitelman laatimiseen osallistuminen edellyttää syventävän koulutuskokonaisuuden suorittamista.