Päättynyt: Moteista Megawateiksi

Hankkeen tavoitteina on edistää ensisijaisesti puun, mutta myös muiden kiinteiden biopolttoaineiden käyttöä ja siihen liittyvää yrittäjyyttä Pirkanmaalla. Hankkeen toteutusaika on 2011–2014. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke jatkuu 28.2.2015 saakka.

Hankkeen keskeisin tehtävä on kunnissa tehtävä aktivointityö, sekä potentiaalisten biolämmityskiinteistöjen kartoitus. Hankkeessa kehitetään kuntakohtainen ns. Moteista Megawateiksi -tiedote, jonka avulla on tarkoituksena herättää keskustelua ja luodaan painetta kunnan sisällä siirtyä käyttämään kotimaista puuta energian lähteenä.

Hankkeen muita tehtäviä

•  järjestää lyhytkestoista koulutusta ja retkeilyjä
•  antaa ensivaiheen neuvontaa kiinteistölle ja maatiloille lämmitysjärjestelmiin liittyen
•  toimia maakunnallisena toimialan yhteystahona

Lisäksi voidaan kartoittaa uusiutuvien puupohjaisten energiamuotojen käyttömahdollisuuksia, sekä aktivoida yrittäjiä tarjoamalla maksutonta ensivaiheen neuvontaa.

Hankkeen nettisivu www.puuenergia.com.