Päättynyt: Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun esiselvitys -hanke

Lisätietoja

Jussi Laurila
projektipäällikkö
puh. 029 432 4768
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Metsäpalvelumarkkinoiden uudistuessa alalla on tilaa toimijoille, joilla on osaamista ja toimiva liikeidea kehittyvillä markkinoilla. Esimerkiksi metsäenergian lisääntyvä kysyntä ja käyttö luovat metsäpalveluyrittäjyydelle uusia mahdollisuuksia. Lisäksi metsäluonnon hoitotöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on uusia työmahdollisuuksia. Metsäpalveluyrittäjien asiakaskunta voi muodostua joko metsänomistajista tai metsäalan toimijoista tai molemmista.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on laatia esiselvitys metsäpalveluyrittäjyyden kehitysohjelmaksi. Pääpaino selvityksessä on koulutus- ja kehitystarpeiden kartoittamisessa. Selvityksen perusteella arvioidaan metsäpalveluyrittäjien ammattitutkinnon tarve näyttötutkintona sekä metsäpalveluyrittäjien lisäkoulutuksen tarve ja organisointi. Työssä käydään läpi olemassa olevien tutkintojen osien hyödyntämismahdollisuudet.

Kohderyhmä, yhteistyökumppanit ja hyödynsaajat

Hankkeen kohderyhmänä ovat metsäpalveluyritykset, metsäalan ammattilaiset, metsä- ja energiateollisuus ja metsäalan palveluntuottajat. Yhteistyötahoina ovat Sedu Aikuiskoulutus (Etelä-Pohjanmaa), Kainuun ammattiopisto (Kainuu), Winnova (Satakunta), ELY-keskukset ja yrittäjäjärjestöt. Hyödynsaajia ovat mm. metsänomistajat, metsäalan toimijat ja viime kädessä koko yhteiskunta.

Toteuttaja, toteutusaika ja kohdealue

Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lounais-Suomen alueyksiköt. Hankkeen kohdealueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Kainuun ja Satakunnan maakunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2013 - 31.12.2014.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelma ja rahoituksen ovat myöntäneet Etelä-Pohjanmaan, Kainuun ja Satakunnan ELY-keskukset.

Seminaarien materiaalit

22.10.2014 Seinäjoki

28.10.2014 Kullaa

6.11.2014 Kajaani