Päättynyt: Metsänomistuksen monet mahdollisuudet

Lisätietoja

Minnamari Tuovinen
(metsätilan sukupolvenvaihdos)
p. 029 432 4244

Jarmo Uimonen
(vapaaehtoinen metsiensuojelu, projektipäällikkö)
p. 029 432 4245

etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

 

Tiedotusta ja neuvontaa metsätilan sukupolvenvaihdoksesta, kuolinpesän tai yhtymän omistusjärjestelyistä, yhteismetsistä sekä vapaaehtoisen metsiensuojelun keinoista.

Hanke toimii Satakunnan maakunnassa 1.8.2013 – 31.12.2014.

Eri puolilla maakuntaa pidetään yleisötilaisuuksia metsien omistajanvaihdokseen liittyvistä asioista. Lisäksi metsänomistajille annetaan henkilökohtaista sekä pienryhmäneuvontaa omistusjärjestelyistä kysynnän mukaan.

Pääkohderyhmänä ovat metsänomistajat, joilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen sekä kuolinpesät, jotka omistavat metsää Satakunnan alueella. Tavoitteena on vähentää metsää omistavia kuolinpesiä ja yhtymiä. Tavoitteeseen pyritään tiedottamalla metsätilan sukupolvenvaihdoksesta ja muista omistusjärjestelyistä. Tavoitteena on myös edesauttaa metsien säilymistä yhtenäisinä kokonaisuuksina sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, sekä löytää metsätiloille aktiivisia omistajia, jotka huolehtivat metsäomaisuutensa hoidosta.

Pitkään vähäisellä käytöllä olleille metsätiloille on voinut säästyä kohteita, jotka voivat soveltua hyvin myös suojeluun. Hanke järjestää neuvontaa myös vapaaehtoisen metsiensuojelun keinoista ja korvauksista, sekä tarjoaa mahdollisuuden maastokäyntiin kohteella.

Yhteistyötahot

Hankkeen hallinnoija on Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, Lounais-Suomi. Hankkeessa työskentelee kaksi neuvojaa. Hankkeen yhteistyötahoja ovat metsänhoitoyhdistykset, puun ostajat, maanmittaustoimistot ja kunnat. Yhteistyötä tehdään myös muiden metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Hankkeen rahoitus tulee kokonaisuudessaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, EU-rahoituksen osuus on 45%. Hankkeen kokonaisbudjetti on 67 000 euroa.