Päättynyt: Metsäekosysteemipalvelusta elinkeinoksi | Metsäkeskus

Päättynyt: Metsäekosysteemipalvelusta elinkeinoksi

Lisätietoja

Metsätietopäällikkö
Tapio Nummi
Itsenäisyydenkatu 35 A
28130 PORI
Puh. 029 4324 224
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Tutustu hankkeessa tuotettuun materiaaliin (pdf)

Artikkeleja

Metsäekosysteemipalveluiden tuottamisella lisätuloja metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille?

Hanke on päättynyt. Lue hankkeen loppuraportti tästä.

Hankkeen päätösseminaari

Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys -seminaari järjestettiin Porissa 6.11.2014

Seminaarin ohjelma ja materiaali  (avautuu klikkaamalla otsikkoa)

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Useimmat metsien ekosysteemipalvelut ovat ilmaisia ja ei-kaupallisia. Kuitenkin muutamista ekosysteemipalveluista on saatavissa metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien elinkeinoa tukevaa tuloa.

Näkyvyyttä, kehitystyötä ja verkostoitumista

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa sellainen metsäluontoon tukeutuva yritystoiminta, joka perustuu muuhun kuin puun teolliseen ja energiana tapahtuvaan hyödyntämiseen.

Tärkeimmät toimialat ovat:

 • luontomatkailu
 • metsästysmatkailu
 • luonnontuotteiden keräily ja jatkojalostaminen
 • puun pienimuotoinen hyödyntäminen
 • metsien terveystuotteet ja metsien terapeuttiset vaikutukset
 • metsien tarjoamat maisema-, virkistys-, monimuotoisuus- ja vesiensuojelupalvelut

Hankkeessa selvitetään Satakunnassa toimivat em. toimialojen yritykset ja selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet niiden toiminnan kehittämiseen ja yritysten verkostoitumiseen. Yrityksiin ollaan yhteydessä puhelimitse ja yrityskäynnein. Hankkeessa selvitetään myös luonnonsuojelualueita hallinnoivan Metsähallituksen, kuntien ja matkailupalveluita tuottavien yritysten yhteistyöhalukkuus em. yritysten kanssa. Hankkeessa seurataan metsien ekosysteemipalveluista käytävää keskustelua ja uusia avauksia, jotka mahdollistaisivat uutta yritystoimintaa.

Hankkeessa tiedotetaan metsien ekosysteemipalveluista ja järjestetään yrittäjille ja muille asiasta kiinnostuneille seminaari.

Hanke toimii Satakunnan alueella 15.1.2012 – 31.12. 2014

Saatujen tulosten perusteella päätetään varsinaisen kehittämishankkeen käynnistämisestä, joka voi olla maantieteellisesti Satakuntaa laajempikin.
Hankkeen tuloksena on:

 • päätös siitä, kannattaako tehdä varsinainen toteutushanke
 • elinkeinotoiminnan tiedon ja kiinnostuksen lisääminen metsäekosysteemipalveluista
 • metsien ekosysteemipalvelut tulevat suurelle yleisölle tietoon
 • luonnonhoitohankkeita ja LEADER-hankkeita saattaa syntyä jo esiselvityshankkeen aikana, varsinaisesti kuitenkin vasta mahdollisen toteutushankkeen aikana

Hankkeen kuluessa lupaavimmiksi jatkokehittämismahdollisuuksiksi ovat nousseet metsässä tapahtuvan matkailun, metsästysmatkailun sekä marjojen ja sienten poiminnan edistäminen. Lisäksi suometsien hoidon yhteydessä voidaan parantaa vesiensuojelua ja tulvasuojelua. Metsäekosysteemipalveluiden tuottamista voidaan parantaa tehostetusti julkisyhteisöjen metsissä.

Hankkeessa mukana

Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen alueyksikkö. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet:

 • Satakunnan ammattikorkeakoulun Maaseutumatkailun koordinointi- ja Green care –hankkeet
 • Metsähallitus
 • Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimipaikka
 • LEADER-hankkeet

Hankkeen rahoitus tulee EU:n Manner-Euroopan kehittämisrahaston maaseutuohjelmasta.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 30 000 euroa.

.