Päättynyt: Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatiohanke

Lisätietoja

Lapin maaseudun bioenergian alueellisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on selvittää, arvioida ja yhteen sovittaa bioenergia-alan tuotantosuunta- ja toimialakohtaisia toimintaedellytyksiä Lapin maakunnan alueella.

Hankkeen toiminta lisää alueen bioenergia-alan toimijoiden yhteistyötä ja roolittaa eri toimijoiden toimintaa siten, että ala saadaan kehittymään luontaiseen kehitystahtiinsa verrattuna huomattavasti nopeammin.
Hankkeen tavoitteena on bioenergian käytön ja sitä kautta maakunnan energiaomavaraisuuden lisääminen Lapin energiastrategian tavoitteet huomioiden. Hankkeen rooliin kuuluu myös alan hanketoiminnan aktivointi ja alan toimijoiden yhteistyön lisääminen esimerkiksi yleistiedotuksen ja hankesuunnitteluavun keinoin. Hanke vastaa osaltaan alueella rahoitettavien bioenergia-alaan liittyvien hankkeiden hankevalinnasta.

Hanke edistää toiminnallaan Lapin bioenergiaohjelman 2009 - 2013 tavoitteiden toteutumista joita ovat mm. kasvihuonepäästöjen vähentäminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen.