Päättynyt: Kaakkois-Suomen perhemetsä 3G -hanke

Lisätietoja

Perhemetsä 3G -hankkeen tarkoituksena oli metsien aktiivisen kestävän käytön ja hoidon edistäminen omistusrakennetta kehittämällä. 3G viittaa kolmeen sukupolveen, jotka voivat osallistua perheen metsäomaisuuden hoitoon.

Ydinkohderyhmään kuuluivat yli 60-vuotiaat metsänomistajat, joista hankkeen toteutuksessa huomioitiin erityisesti naiset ja kuolinpesät. Hankkeen toteutusalueella (Kaakkois-Suomi) postitettiin kohderyhmän metsänomistajille sukupolvenvaihdosta ja metsätilojen omistusrakenteen kehitystä aktivoivia kirjeitä ja sähköposteja. Lisäksi järjestettiin tiedotustilaisuuksia.
 
Hankkeen toteutus perustui elämänkaariajatteluun ja siihen kytkettyyn asiakaslähtöiseen neuvonta- ja tiedonvälityspalveluun. Metsää omistavien perheiden eri sukupolville välitettiin tietoa omistuksen vaihtoehdoista ja aktiivisesta sukupolvenvaihdoksesta.
 
Sukujen yhteismetsien ohella hankkeen tavoite oli muodostaa myös alueellisia yhteismetsiä, jotka tarjoaisivat liittymismahdollisuuden yhteismetsästä kiinnostuneille metsänomistajille. Alueellisen yhteismetsän osakkuus on tilan pirstoutumista ehkäisevä vaihtoehto tulevaisuuden sukupolvenvaihdoksessa ja perinnönjaossa.
 
Hankkeella pyrittiin kasvattamaan tilakokoja, vähentämään tilojen pirstoutumista perinnönjakojen yhteydessä, lisäämään yhteismetsiä ja aktiivista metsänhoitoa ja käyttöä.
 
Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2013 – 31.12.2014.