Päättynyt: Hyvillä käytänteillä Lapin bioenergia-ala kasvuun | Metsäkeskus

Päättynyt: Hyvillä käytänteillä Lapin bioenergia-ala kasvuun

Lisätietoja

Hankkeen primääritavoitteena on koostaa elämään jääneet ja jalostettavissa olevat hyvät käytännöt sekä toimintatavat bioenergia-alan toteutuneista hankkeista edelliseltä hankekaudelta sekä koota hankesuunnitelmista yhteenveto hankekaudelle 2014 - 2020.

Hyviä käytänteitä voidaan hyödyntää tulevan EU-hankekauden hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi toteutuneista hankkeista kartoitetaan kehitettävät toimintatavat ja ne jotka eivät toimineet. Hyviksi todetuilla käytänteillä on tulevaisuuden toimintatapoihin selkeyttävä vaikutus, mikä helpottaa toimijoita päätöksenteossa ja toimintalinjojen valinnassa.

Hanke tuottaa myös suunnitelman ohjelmakaudella 2014 – 2020 bioenergia-alalla Lapissa toteutettavista keskeisimmistä kehittämishankkeista: rahoitus- ja resurssitarpeet sekä toteuttamistavat ja hyvät käytänteet.

Hanke tukee Lapin bioenergiaohjelman (2014 – 2020) sekä Lapin maaseutu- ja metsäohjelmien tavoitteiden toteutumista, vahvistaen maakunnan energiaomavaraisuutta. Hankkeella on yhteys valtakunnalliseen USVA hankkeeseen (Uusiutuvan energian tuotannon arvoverkkojen ja innovaatioympäristöjen kehittäminen 01.01.2013-31.12.2014)

.