Päättynyt: Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot

Lisätietoja

Vuosien 2006 - 2008 aikana toiminut Harjumetsien nykytila ja hoito -hankkeen myötä syntynyt eri toimijoiden välinen yhteistyöverkosto jatkaa harjumetsien hoidon ja suojelun edistämistä Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot -hankkeessa 2011 - 2013 välisenä aikana.

Hankkeen tausta

Lajistollisesti arvokkaita paahderinteitä on Suomessa arvioitu olevan noin 1 200 hehtaaria. Näistä merkittävimmät painottuvat Etelä-Suomeen, jossa arvokasta lajistoa on muun muassa Salpausselkien reunamoreenien ja kookkaiden pitkittäisharjujen yhteydessä.

Kaakkois-Suomessa on poikkeuksellisen paljon arvokkaita harjuelinympäristöjä ja potentiaalisia hoitokohteita. Jääkauden jälkeen idästä Suomeen Salpausselkiä pitkin levinneitä ja edelleen Kaakkois-Suomen harjumetsissä tavattavia lajeja ovat muun muassa hietaneilikka, idänkeulankärki ja kangasvuokko.

Hankkeen tavoitteet

  • Perustaa hankekumppaneiden ja halukkaiden maanomistajien toimesta kaksi alueellista paahde-elinympäristöverkostoa, joilla keskitytään paahde-elinympäristölajien ja luontotyyppien hoitoon ja suojeluun.
  • Määrittää perusteet harjumetsien paahdeympäristöjen monimuotoisuuden arviointiin talousmetsissä ja tärkeimmissä korvaavissa elinympäristöissä (sorakuopat, tienpenkat jne.)
  • Tehdä hoitokokeisiin ja lajisiirtoihin liittyviä seurantoja ja kehittää hoitomenetelmiä.
  • Tuottaa käytännön opas ja ohjemateriaalia talousmetsien paahde-elinympäristöjen hoitoon.

Hankkeen toteutus

Hanketta koordinoi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ja yhteistyössä ovat mukana Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsäkeskuksen Häme-Uusimaan ja Kaakkois-Suomen alueyksiköt, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistykset, UPM-Kymmene, Tornator ja Metsähallituksen metsätalous.

Vuonna 2011 päätettiin, että alueelliset paahde-elinympäristöverkostot sijoittuvat Lopen Maakylä-Räyskälän Natura 2000 -alueelle, Taipalsaaren, Kyläniemen ja Pönniälänkankaan alueille.  Molemmilla alueilla pidettiin hankkeiden infotilaisuudet maanomistajille, medialle ja verkostotahoille. Lisäksi jatkettiin aiemman hankkeen myötä perustettuja seurantoja, inventoitiin sopivia hoitokohteita ja tiedotettiin hankkeesta. Vuoden 2012 aikana jatketaan verkostoalueiden inventointeja ja tiedonkeruuta, määritetään kohteiden hoitotarve ja järjestetään kesäkuussa koulutusseminaari Taipalsaarella. Vuoden 2013 päätavoitteena on julkaista opas puustoisten paahdeympäristöjen hoitoon ja hankkeen tiedotus.