Päättynyt: Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Lisätietoja

Kaisa Halme, ProAgria Etelä-Suomi
puh. 040 147 6240
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Olli-Pekka Koisti, Suomen metsäkeskus
puh. 050 564 5155
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

ProAgria Etelä-Suomen luotsaaman Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeen tavoitteena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen energiaomavaraisuutta sekä edistää uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvää liiketoimintaa sekä investointeja.

Kestävä lähienergia-ajattelu ja paikallisesti hyödynnettävä uusiutuva energia tukevat alueen työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa. Hankkeessa tuetaan energiayrittäjyyden laajentamista ja monipuolistamista. Verkostoituminen eri toimijoiden kesken ja yhteistyö ovat avainsanoja uusien menetelmien etsimisessä.

Hankkeen käytännön tekeminen:

Teemapäivät, retkeilyt ja opintomatkat
Tilakohtaiset herätekeskustelut bioenergian mahdollisuuksista
Lämpöyrityskohteiden aktivointi, esiselvitykset ja luonnossuunnittelu
Tiedotus ja seminaaripäivät kestävästä energian käytöstä
Uusiutuvan energian investointien projektointi

Hankkeen toteuttajia ovat ProAgria Etelä-Suomen lisäksi Suomen metsäkeskus Häme-Uusimaa, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) sekä Lahden Seudun Kehitys Oy (LADEC).

Hanketta toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen alueella; Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Kohderyhminä ovat maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, metsänomistajat, yhteisöt ja kunnat. Toimikausi on 1.5.2012 – 31.12.2014.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 634 000 € ja hanke rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen koordinoima Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 95,5 %. Yksityinen rahoitus 4,5 %.

www.proagria.fi/hame/hue >>

Biolämpölaitokset vuonna 2014 Häme-Uusimaa >>