Päättynyt: Etelä-Savon Perhemetsä 3G -hanke

Lisätietoja

Perhemetsä 3G -hankkeen tarkoituksena on metsien aktiivisen kestävän käytön ja hoidon edistäminen omistusrakennetta kehittämällä.

Metsää omistavien perheiden eri sukupolville sekä kuolinpesien ja yhtymien osakkaille välitetään tietoa omistuksen vaihtoehdoista, aktiivisesta sukupolvenvaihdoksesta ja yhteismetsistä.

Hankkeen perustyönä järjestetään tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia ja jaetaan tiedotusmateriaalia. Hankkeen toteutusalueella (Etelä-Savo) lähetetään kohderyhmän metsänomistajille sukupolvenvaihdosta ja metsätilojen omistusrakenteen kehitystä aktivoivia kirjeitä ja sähköpostiviestejä.

Sukujen yhteismetsien ohella, hankkeen tavoite on muodostaa myös alueellisia yhteismetsiä, jotka tarjoavat liittymismahdollisuuden yhteismetsästä kiinnostuneille metsänomistajille. Alueellisen yhteismetsän osakkuus on tilan pirstoutumista ehkäisevä vaihtoehto tulevaisuuden sukupolvenvaihdoksessa ja perinnönjaossa.

Hankkeen tuloksena tilakoko kasvaa, metsänomistajakunnan rakenne kehittyy ja metsien hoito ja käyttö lisääntyy. Hankkeen toteutus perustuu elämänkaariajatteluun ja siihen kytkettyyn asiakaslähtöiseen neuvonta- ja tiedonvälityspalveluun.