Päättynyt: Elinvoimaa metsistä -neuvontahanke

Elinvoimaa metsistä -hanke toteutettiin vuosina 2012 - 2014.

Elinvoimaa metsistä -neuvontahankkeen tavoitteena oli, että alueen metsänomistajat ovat tietoisia uusista sähköisen palvelun mahdollisuuksista ja hyödyntävät niitä aktiivisesti metsänhoitotöissä ja puukaupassa.

Metsänomistajia aktivoitiin puukauppaan, metsien hoitoon ja tarvittaessa myös luontokohteiden suojeluun henkilökohtaisen neuvonnan ja tilakäyntien avulla. Hankkeen tukitoimena vahvistettiin yrittäjyyttä.

Hankkeen toteuttivat yhdessä Suomen metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Hankkeen budjetti oli 500 000 euroa. Rahoitus tuli pääosin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sen oli hankkeelle myöntänyt Hämeen ELY-keskus. Hankkeen osarahoittajia olivat Harvestia Oy, Herralan Saha Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, Stora Enso Metsä, UPM Metsä ja Versowood Oy. Lisäksi Marjatta ja Eino Kollin Säätiö myönsi hankkeelle tukea.

Elinvoimaa metsistä -tiedotteet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hankkeen seminaarit
 

Loppuseminaari
Fellmannia, Lahti 2.12.2014

Yrittäjyys, kannattavuus ja digitalisaatio
Fellmannia, Lahti 6.11.2013

 
Verkkopalvelut metsänomistajan apuna
Fellmannia, Lahti 26.3.2013

 
Talousmetsien mahdollisuudet käyttöön
Valtuustosali, Padasjoki 19.3.2013

 
Lähipuun huippuseminaari
Fellmannia, Lahti 18.10.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohjausryhmä
 

Antti Koskimäki
Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa
 
Timo Kukkonen
Hämeen ELY-keskus
 
Pekka Salonen
Padasjoen kunta/kuntien yhdyshenkilö
 
Veikko Iittainen
Suomen metsäkeskus
 
Aapo Palonen
METO Metsäalan Yrittäjät ry
 
Jari Yli-Talonen
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
 
Asta Sarkki
Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi
 
Jussi Kölli
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset
 
Jussi Joensuu
Suomen Sahat ry:n jäsenyritykset

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rahoittajat ja yhteyshenkilöt

 
​Marjatta ja Eino Kollin Säätiö
Esko Kolli
 
Harvestia Oy
Heikki Alanne
 
Herralan Saha Oy
Touko Joutjärvi
 

Koskitukki Oy
Jussi Joensuu

Metsä Group    
Petri Tahvanainen
Stora Enso Metsä
Jussi Kölli
UPM Metsä
Samuli Hujo
Versowood Oy
Jussi Torpo