Päättynyt: Bioenergiapörssi

Lisätietoja

Yhteistyössä mukana

           

Bioenergiapörssihanke on Oulunkaaren kuntayhtymän ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen yhteishanke, jonka avulla pyritään lisäämään energiapuukauppaa. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2011-31.10.2014. Pörssin välityksellä käydään kauppaa aina energiapuuleimikoista pieniin polttopuu eriin. Kaupankäyntialueena ovat pääasiassa Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat: Ii, Yli-Ii, Pudasjärvi, Vaala ja Utajärvi. Kaupankäynti Bioenergiapörssissä poikkeaa totutusta, koska koko kauppatapahtuma käydään verkon välityksellä. Bioenergiapörssin sivuille voivat myyjät jättää ilmoituksia kohteistaan ja ostajat etsiä sieltä itselleen soveliaimmat kohteet. Itse Bioenergiapörssi jakautuu kahteen eri osioon, yritysosioon ja kotitalousosioon.

Yritysosio

Bioenergiapörssin yritysosio toimii huutokauppaperiaatteella, kaupankäyntikohteen voittaa se huutaja, joka jättää huutokaupan aikana korkeimman tarjouksen. Tällä pyritään siihen, että myyjä saa kaupan kohteena olevasta leimikosta parhaan mahdollisen hinnan. Yritysosio on nimensä mukaisesti tarkoitettu yrityksille, joiden kaupankäyntimäärät ovat huomattavasti tavallisten kuluttajien tarvitsemia määriä suuremmat.

Kotitalousosio

Kotitalouspörssi on pienien ja pienehköjen hakkeen tai polttopuun käyttäjien kauppapaikka. Kotitalousosio toimii ilmoitusluontoisena kauppapaikkana, jossa myyjät voivat ilmoittaa myytävän tuotteen tiedot pörssiin. Myös kotitalouskuluttajat voivat jättää tänne halutaan ostaa ilmoituksia.

Myytävät artikkelit:

• Energiapuuleimikot
• Tienvarsierät
• Hake
• Polttopuu
• Pelletti


Metsäkeskuksen rooli hankkeessa

Hankkeeseen on palkattu Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan Oulun toimipisteeseen metsäneuvoja Tero Hänninen. Hänen tehtävänään on etsiä metsäkeskuksen metsävaratiedoista mahdollisia energiapuukohteita, sekä tiedottaa metsänomistajille mahdollisuudesta myydä energiapuuleimikoitansa Bioenergiapörssin kautta.

Lue lisää bioenergiapörssistä