Organisaatio | Metsäkeskus

Organisaatio

Lisätietoja

Suomen metsäkeskus on osa välillistä valtionhallintoa, ja se toimii maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ohjauksessa. Metsäkeskuksen perustan muodostaa Suomen metsäkeskuksesta annetun lain mukainen prosessiorganisaatio, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää johtokunta.

Valtakunnallinen yksikkö ja viisi palvelualuetta

Metsäkeskuksen organisaatioon kuuluvat johtokunta, Lahdessa toimiva valtakunnallinen yksikkö ja viisi palvelualuetta. Nykyinen organisaatio aloitti toimintansa vuonna 2015.

Johtoryhmä

Metsäkeskuksessa toimii valtakunnallinen johtoryhmä sekä viidellä palvelualueella yhteistyöryhmät. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

Valtakunnallinen johtoryhmä

Eini Ari, johtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Herttuainen Helena, aluejohtaja
Hämäläinen Tapani, kehitysjohtaja
Korhonen Mikko, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Liusjärvi Katriina, viestintäpäällikkö
Niskanen Anssi, elinkeinojohtaja
Rakemaa Anna, metsäjohtaja
Tolonen Jorma, hallintojohtaja

Johtokunta

Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä yhteiskunnan eri aloilta. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa jäsenet johtokuntaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Suomen metsäkeskuksen johtokunta on nimitetty 1.3.2021-28.2.2025 väliseksi toimikaudeksi.

Johtokunnan jäsenet ovat: 

Eeva Hellström, puheenjohtaja
Juha Hakkarainen, metsänomistajien edustaja
Mika Jormakka, metsäalan yrittäjien ja alueiden edustaja
Karoliina Niemi, puuta jalostavan teollisuuden edustajana
Ari Niiranen, metsäalan yhteistyötahojen edustaja
Taina Vesanto, ministeriön edustaja
Jyrki Vuorenmaa, henkilöstön edustaja

Maakunnalliset metsäneuvostot

Metsiin perustuvien elinkeinojen ja metsäsektoria koskevan alueellisen yhteistyön edistämiseksi on nimitetty neljätoista maakunnallista metsäneuvostoa, joiden toimikausi on neljä vuotta. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Maakunnalliset metsäneuvostot vastaavat myös alueellisista metsäohjelmista.

 

.