Motit liikkeelle - Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen | Metsäkeskus

Motit liikkeelle - Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen

Lisätietoja

Kyösti Sipilä
projektipäällikkö
puh. 040 7751719
kyosti.sipila(at)metsakeskus.fi

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistynyt Motit liikkeelle – Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen –niminen metsänomistajien koulutushanke. Hanke on kolmevuotinen ja päättyy 31.10.2018.

Hankkeen päätavoitteena on koulutuksen avulla lisätä metsänomistajien tietoisuutta omistamiensa metsien mahdollisuuksista ja opastaa yrittäjämäisen metsätalouden harjoittamiseen.

Koulutuksemme on suunnattu uusille tai vasta metsänomistamiseen tutustuville metsänomistajille asuinpaikasta tai metsänomistusmuodosta riippumatta.

Koulutukset muodostuvat metsäalan asiakokonaisuuksista, joista osallistuvat maanomistajat voivat koota itselleen sopivia koulutuspaketteja. Koulutusta tarjotaan sisäopetuksena, maastoretkeilyinä ja verkko-opintoina. Tarkoitus on, että jokainen osallistuva metsänomistaja saa hankkeen aikana tarvitsemansa tietopaketin omaa metsäänsä koskevien päätöstentekojen tueksi ja ymmärtää metsien monipuolisen käytön, hyvän metsänhoidon ja metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen tärkeyden.

Motit liikkeelle -hankkeen yhteiskunnallisena tavoitteena on lisätä metsien käytön aktiivisuutta, jotta metsänhoitotyöt tulisivat tehdyiksi oikeaan aikaan ja hakkuumäärät alueella lisääntyisivät. Metsien täysimääräinen hyödyntäminen puolestaan turvaa tuotantolaitosten puuraaka-aineen saannin ja sen, että metsäalan palveluntuottajilla riittää töitä.

Motit liikkeelle -hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue. Yhteistyötahoina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän- ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus sekä metsänhoitoyhdistys Keskipohja.

Vuonna 2016 ja 2017 pidettyjä koulutuksia

Hankkeessa on järjestetty koulutuksia usealla eri paikkakunnalla. Koulutusten pääpaino on ollut metsänomistuksen kannattavuudessa ja yrittäjämäisessä metsänomistuksessa.

Koulutuksien aineistot

Tulevia koulutustilaisuuksia

Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumiset löytyvät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.  

 

.