Metso-kätköily | Metsäkeskus

Metso-kätköily

Lisätietoja

Jarmo Laitinen
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 040 502 4170
jarmo.laitinen(at)metsakeskus.fi

 

Hankkeessa tapahtunutta

Loppuvuoden 2017 aikana METSO-kätköjä on viety Jämsän Himoksen ympäristöön, Konneveden maisemiin, Kuopion kaupungin alueelle, Joensuun Pyhäselän alueelle sekä Kolille. METSO-kätköjä on nyt löydettävissä yhteensä 54 kappaletta. Kätköjen valmistumisesta tiedotettiin mediaa 21.12. Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa.

Kesäkuun 2017 aikana Nilsiän Tahkolle on viety yhteensä 10 kätköä. Kätköjä viemässä oli Metsäkeskuksen Timo Toivasen lisäksi paikallisia partiolaisia. Kätköistä lähetettiin 3.7. mediatiedote Pohjois-Savon medioille. Kätköt löytyvät nyt Geocaching.com -sivustolta. METSO-kätköt sijaitsevat erilaisissa, tavallisesta metsäluonnosta poikkeavissa kohteissa. Kustakin luontokohteesta saat lisätietoja lukemalla kätköstä löytyvän QR-koodin älypuhelimella.

Toukokuussa 2016 hankkeesta julkaistiin mediatiedote, lisäksi hankeesta on tehty useita lehtijuttuja.

Metso-kätköistä järjestetiin ideakilpailu partiolaisille ja 4H-nuorille, josta valittiin paras idea kätköksi. Pilottialueiden luontomatkailuyrittäjille on järjestetty hankkeesta infotilaisuuksia ja mahdollisia kätköpaikkoja on kartoitettu pilottialueilta. Kätköpaikoista tehdään aina sopimus alueen metsänomistajan kanssa.

 

Metso-kätköily hanke käynnistettiin 22.4.2016 pidetyllä starttipalaverilla. Hankkeen pilottialueiksi valikoituivat Koli, Konnevesi ja Tahko.

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Luontomatkailuyrittäjillä ja maaseudulla toimivilla matkailuyrityksillä on halu hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Toisaalta nuoret ovat vieraantuneet luonnosta ja heillä on tarve oppia perusasioita luonnossa liikkumisesta ja lajistosta uudella tavalla QR-koodia ja älypuhelimia hyödyntäen.Geokätköilyn suosio on kasvattanut suosiotaan viime vuosina etenkin nuorten ja lapsiperheiden harrastuksena.

Hankealueena on Suomen metsäkeskuksen itäinen palvelualue. Alueen monimuotoinen luonto tarjoaa hyvät puitteet luontomatkailulle ja alueella on jo runsaasti maaseutumatkailua ja luontoyrittäjyyttä. METSO-ohjelman myötä alueelle on perustettu sekä määräaikaisia että pysyviä vapaaehtoisia suojelusopimuksia. Tietyille alueille on muodostunut suojelukohteista keskittymiä. Näitä alueita voidaan hyödyntää luontomatkailukohteina. Hankealueella toimii aktiivisia nuorisojärjestöjä, joiden toiminta kytkeytyy läheisesti luontoon.

Hankkeessa pilotoidaan METSO-kätköjen ja myös muiden jo olemassa olevien luontokätköjen soveltuvuutta luontomatkailun turvaamisessa ja yritystoiminnan edistämisessä.  Toimintamallia voidaan hyödyntää jatkossa myös muualla Suomessa ja kohteista voidaan luoda verkosto. Hankkeen tavoitteena on METSO-ohjelman ja kohteiden tunnettavuuden lisääminen luontomatkailun edistämisellä.

METSO-kätköilyn avulla METSO-kohteista saadaan maaseudun matkailuelinkeinotoimintaa tukevia käyntikohteita ja uusia ryhmiä tietoiseksi Metso-ohjelmasta. Hankkeessa kannustetaan metsänomistajia tunnistamaan, arvostamaan ja hyödyntämään metsiensä luontoarvoja sekä tuomaan niitä esille myös paikallisyhteisöä hyödyttävällä tavalla.

Hankkeen yksi päätavoite on nuorten luontotietoisuuden lisääminen ja aktivoituminen luonnossa liikkumiseen. Kätköilyllä voidaan edistää myös metsien monikäytön kuten marjastuksen ja sienestyksen lisääntymistä.

Hankkeen toteuttajat

Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena. Päävastuu hankkeesta on Suomen metsäkeskuksen itäisellä palvelualueella. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat alueen metsänomistajat ja luontomatkailuyrittäjät, alueelliset ELY-keskukset, Metsähallitus, Järvi-Suomen Partiolaiset ry sekä Suomen 4H-liitto Itä-Suomi.

Lue lisää METSO-ohjelmasta Metsonpolku -sivustolta.

 

.